👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v.40-42 Lässtrategier och grammatik

Skapad 2017-08-18 15:43 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Lässtrategier och grammatik
Grundskola 8 Svenska
Lässtrategier och grammatik v.40-42

Innehåll

Vi kommer under dessa veckor gå igenom olika strategier man kan använda sig av när man läser en text. Vi kommer att läsa olika sorters texter som sakprosa (faktatexter) och skönlitterära (berättelsetexter).

Därefter kommer vi jobba med grammatik fram till slutet av v.39.

Uppgifter

  • Sammanfatta

  • Sammanfatta

  • Sammanfatta

Matriser

Sv
Stenhammar åk8 Lässtrategier

Har arbetat med
E
C
A
Läsning - lässtrategier
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Att läsa faktatexter och skönlitteratur med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Att sammanfattat olika texters innehåll
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.