Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion/inskolning

Skapad 2017-08-18 20:35 i Pysslingen Förskolor Grönkulla Pysslingen
Inskolning på Förskolan Lyckan går till på följande sätt.
Förskola
På förskolan Grönkulla har vi föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att ni som vårdnadshavare deltar aktivt under inskolnings perioden. Inskolningen kan se olika ut beroende på t.ex. barnets tidigare erfarenhet av förskola eller barnets eller familjens behov. Detta kommer vi att kommunicera kring under inskolningen och tillsammans komma fram till vad som blir bäst för just ditt barn. Den föräldraaktiva delen av introduktionen/Inskolningen tar ungefär 4 dagar. Den första dagen är ca 1 timme där vi pratar om verksamheten och reder ut eventuella frågor ni har runt informationen ni fått hemskickad till er i förväg. Sedan fortsätter introduktionen/inskolningen utan er vårdnadshavare i ca 5 dagar. Då rekommenderar vi att barnet har kortare dagar och att ni kan hämta ert barn snarast om barnet behöver kortare vistelsetid. Vi ser inskolningen/introduktionen som ett viktigt tillfälle att lära känna varandra och skapa trygghet och en bra relation mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger. Trygga vårdnadshavare ger trygga barn. Vi vill också ge barnen möjlighet att möta hela förskolans kontex med alla spännande mötesplatser, rutiner, aktiviteter och allt material att utforska. Vad ni kan tänka på är att när barnen blir trygga och lämnar er för lek och nyfikenhet på vad som händer på förskolan, låt dom göra det. Ni kan då passa på att bekanta er med pedagoger och barn som kommer att betyda mycket för ditt barn under förskoletiden.

Innehåll

Målet.

Trygga barn och föräldrar

Introduktion till förskolans kontext

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar här i unikum.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar och reflekterar på Inskolnings samtalet som är efter någon månad på förskolan.

Reflekterar sedan kontinueligt på utvecklings samtal och vid hämtning och lämning.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: