Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 läsår 17/18

Skapad 2017-08-18 20:51 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Terminsplanering matematik år 6

Innehåll

Planering matematik för år 6   HT – 2017

Bok: Matte Direkt Borgen 6A (Andra upplagan)

 

Förmågor att uppnå för år 4 - 6

 

Lösa problem och använda strategier och metoder

Beskriva tillvägagångssätt, resonera om resultatens rimlighet och ge förslag på alternativ

Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp

Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer

Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation

Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter

Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer

Föra och följa matematiska resonemang

 

 

Under vecka 45 – 50 kommer den muntliga delen av nationella provet i matematik att genomföras.

 

 

V 34 – 38

 

Kap 1 Tal  (grundkurs sid 6 – 23)   

 

Mål med området:

 

 • Förstå vad som menas med ett decimaltal.
 • Storleksordna decimaltal
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
 • Räkna med överslagsräkning.
 • Räkna med kort division.

 

Att repetera inför provet

 • :Sammanfattning sid 35 och uppgifter sid 152.
 • Kunna matteorden på sid 6.

 

 • 20/9 Diagnosen klar!
 • 22/9 Matteprov   Kap 1    

 

 

Kap 2 Procent och sannolikhet (grundkurs sid 38 – 53)

V 39 – 41

 

 Mål med området

 

 • Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.
 • Räkna ut rabatten på en vara.
 • Växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • Förklara vad som menas med sannolikhet.
 • Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.

 

Att repetera inför provet

 • :Sammanfattning sid 65 och repetitionsuppgifter sid 153.
 • Kunna matteorden på sid 38.

 

10/10 Diagnosen klar!    

11/10 Matteprov 2

 

Kap 3 Geometri (grundkurs sid 68 – 83)

V 42 – 45

 

 Mål med området:

 

 • Använda de vanligaste enheterna för area.
 • Förstå och använda begreppen bas och höjd.
 • Räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar samt figurer som är sammansatta av dessa.
 • Benämna olika slag fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • Förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.

 

Att repetera inför provet:

Sammanfattning sid 94 – 95 och repetitionsuppgifter sid 154 – 155.

Kunna matteorden på sid 68.

 

10/11 Diagnosen klar!    

14/11  Matteprov kap 3

 

 

Kap 4 Koordinatsystem och lägesmått (grundkurs sid 98 – 111)

 

V 46 – 48

Mål med området: 

 • Beskriva vad ett koordinatsystem är.
 • Avläsa och skriva koordinater för punkter.
 • Rita koordinatsystem och sätta ut punkter.
 • Läsa av och rita diagram med proportionella samband.
 • Lägesmåtten typvärde, medelvärde och median.

 

Att repetera inför provet:

Sammanfattning sid 120 – 121 och repetitionsuppgifter sid 156 – 157.

Kunna matteorden på sid 98.

 

1/12 Diagnosen klar!    

5/12 Matteprov kap 4

 

Kap 5   Algebra (grundkurs sid 124 – 137)

V 49 – 51 

Mål med området:

 • Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav.
 • Förstå och kunna skriva algebraiska uttryck.
 • Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
 • Kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

 

.Att repetera inför provet:

Sammanfattning sid 149 och uppgifter sid 158.

Kunna matteorden på sid 124.

 

12/1 Diagnosen klar! 

16/1 Matteprov kap 5

 

VT 2017

 

Matte Direkt Borgen 6B (Andra upplagan)Vi kommer under vårterminen att repetera och träna inför nationella proven.

 

Följande datum gäller för de nationella proven i år 6.

 

matematik       A             v. 45-50         6 nov - 15 dec 2017     

ca 30 min/grupp om 3-4 elever*  

   

matematik

B+C

v. 15

ti 10 apr 2018

delprov B: 40-60 min*
delprov C: 60-80 min*

 

matematik

D+E

v. 15

to 12 apr 2018

delprov D: 60-80 min*
delprov E: 40-60 min*

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: