Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - år 6

Skapad 2017-08-18 21:06 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 6 Biologi
Biologi är läran om allt som lever. Vi kommer att jobba med följande frågeställningar: Vad är då utmärkande för det som lever? Vad är det som bygger upp allt levande? Hur fungerar en cell? Vad är en art? Vilka huvudtyper av organismer finns det - och vad kännetecknar dessa?

Innehåll

1. Syfte

Du ska få lära dig om grunderna för biologin och vilka krav på miljön en levande varelse ställer, så att du kan delta i samhällsdebatten om hur vi exploaterar/ vårdar vår jord. Du kommer också att få en insikt i hur den biologiska vetenskapen växt fram och lär känna några kända biologer som fått stor betydelse på biologin än idag.

2. Det här ska vi arbeta med:

Här kommer du att få lära dig vad som är typiskt för liv, hur en cell är uppbyggd och fungerar, vad som skiljer växter och djur åt på cellnivå, vad en art är, lite om olika kända biologer och om hur organismerna indelas och klassificeras,

Vi kommer att undersöka organismer i mikroskop och för blotta ögat, du kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt, självständigt och i grupp/ par.

Redovisning sker dels med ett skriftligt prov och dels genom en redovisning av organismgrupperna muntligt och med en plansch eller film som ni själva gör.

3. Detta bedömer vi:

Kunskaper du visar under lektionerna, muntligt och praktiskt, skriftligt prov och redovisning med plansch och eller film.

Se matris nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att föra resonemang om källornas användbarhet.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner, anpassade till sammanhanget.
Dina diskussioner har viss anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har relativt god anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till sammanhanget.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till sammanhanget.
Du skapar framställningar med viss anpassning.
Du skapar framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar framställningar med god anpassning.

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmåga att jämföra resultat med andras.
Du kan jämföra resultaten med andras.
Du kan jämföra resultaten med andras.
Du kan jämföra resultaten med andras.
Förmågan att resonera kring likheter och skillnader och vad de kan bero på
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag.
Du ger förslag och visar dessutom på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmågan att dokumentera undersökningar med text och bild.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att föra resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och därvid relatera till några samband i människokroppen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att se människors beroende av och påverkan på naturen och göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du beskriver och ge exempel.
Du förklarar och visar på samband mellan beroendet och påverkan.
Du förklarar och visar på mönster hos beroendet av och påverkan på naturen.
Förmågan att berätta om livets utveckling.
Du kan berätta om livets utveckling.
Du kan berätta om livets utveckling.
Du kan berätta om livets utveckling.
Förmågan att uppmärksamma hur olika organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Du ger exempel på anpassningar.
Du visar på samband kring olika anpassningar.
Du visar på mönster i organismernas anpassningar.
Förmågan att berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: