Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster, åk 4

Skapad 2017-08-18 21:24 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tal och mönster
Grundskola 4 Matematik
Under arbetsområdet kommer du att lära dig mer om att upptäcka mönster i figurer och talföljder samt utveckla din förmåga att lösa problem.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om att:

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • jämföra och ordna tal i storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du löser problem

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma aktiviteter i par/grupp
 • räkna uppgifter i Prima formula
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • kontinuerligt utvärdera vad vi lärt oss - detta kan ske skriftligt eller verbalt
 • titta på filmer
 • problemlösning
 • Diamant diagnosmaterial

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • deltar aktivt i på lektionerna
 • gör alla måluppgifterna på arbetsplaneringen
 • berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet
 • sätter ord på det du lärt dig både skriftligt och muntligt.
 • Vi gör en diagnos efter cirka halva tiden av arbetsområdet - efter den får du antingen jobba med spår 1 eller spår 2
 • Efter nästa arbetsområde har vi ett matematikprov där du visar vad du kommer ihåg av det du lärt dig under detta arbetsområde.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: