👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättens riddare - värdegrund (åk 2)

Skapad 2017-08-18 21:30 i Björklinge skola F-2 Uppsala
Värdegrundsfrågor reflekteras kring utifrån kortare filmer ur serien Rättens riddare.
Grundskola F – 2 SO (år 1-3) Svenska
Vet du vilka rättigheter du har? Kanske några men nu kommer Rättens riddare visa på några exempel där barns rättigheter kränks. Efter varje film kommer du få fundera kring det vi sett på och prata om det i klassen.

Innehåll

 

Syfte/n för arbetsområdet:

 • Syfte från ämnet svenska - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Syfte från ämnet samhällskunskap - reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Läsa och skriva Handstil och att skriva på dator.
 • Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Konkretisering av kunskapskraven

När vi arbetat klart med detta ämnesområde ska du kunna minst tre av barns rättigheter av de vi arbetat med.

 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 • Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.
 • Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
 • Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.
 • Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.
 • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
 • Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.

Undervisning och bedömning

Här beskriver du hur undervisningen kommer utformas för att eleven ska ges förutsättningar att nå kunskapskraven. Beskriv också hur/på vilket sätt bedömningen kommer att ske.

 Vi kommer titta på serien Rättens riddare där barns rättigheter tas upp med inspiration från riktiga fall som kommit in till barnombudsmannen. Eleverna kommer få diskutera utifrån EPA-modellen kring sju av barnkonventionens rättigheter som tas upp i serien Rättens riddare. Eleverna kommer att få skriva om bestämmelserna antingen i SO-boken, serieform eller på lärplattan och sedan klistra in i den i SO-boken.

 • Kunna tre bestämmelser från Barnkonventionen den korta versionen.
 • Skriva om ett exempel från sitt eget liv eller från det avsnittet om vad den bestämmelsen innebär och ge förslag på hur man kan motverka att bestämmelsen inte respekteras.
 • När eleverna skrivit om dessa sju bestämmelser kommer eleven att få välja tre stycken rättigheter som hen vill arbeta mer med. Det kan ske via bildframställan, ett mindre framträdande eller att eleverna gör en film eller pod.
  • Vid åtminstone en av bestämmelserna ska eleven gå tillbaka och göra en enklare textbearbetning av en text.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Lektion 1 - Tjejer och killar

 • Lektion 2 - Halva världen i samma klass

 • Lektion 3 - Lyssna på mig

 • Lektion 4 - Privatliv

 • Lektion 5 - Hjul e lika rätt som fötter

 • Lektion 6 - Mobbing

 • Lektion 7 - Lugn, du hinner!

 • Lektion 8 - Familj, skilda föräldrar

 • Lektion 9 - Mamma, mamma barn

 • Lektion 10 - Religion

 • Lektion "11" - efterarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Rättens riddare - värdegrund

Rubrik 1

Barns rättigheter
Jag har gjort detta
Aspekt 1
Jag kan tre av barns rättigheter från barnkonventionen.
 • SO   3
Ny aspekt
Jag har pratat om barnrättigheter och varför de behövs samt lyssnat på andras tankar.
 • SO   3
Ny aspekt
Jag kan ge exempel från min närhet/livsmiljö.
 • SO   3
Ny aspekt
Arbetat om en av mina texter.
 • Sv  1-3
Ny aspekt
Använt mig av versaler, gemener och stopptecken samt stavar ord som jag använder ofta och känner väl till korrekt.
 • Sv   3