👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet- Clown år 2

Skapad 2017-08-18 22:18 i Ängås skola F-6 Orust kommun
ORDKUNSKAP - eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse. SPRÅKLÄRA - eleverna lär sig använda språkets verktyg. SKRIVNING - eleverna utvecklar sin förmåga att skriva berättelser.
Grundskola 2 Svenska
Övringarna i Språkskrinet Clown bygger på gemensamma lärarledda genomgångar. Tanken med boken är att alla elever ska få goda verktyg för sitt skrivande.

Innehåll

Bedömning

Det här tittar din lärare på:

- Din förmåga att samtala i helklass/mindre grupper.

- Din förmåga att skriva olika texter samt berätta vad texten handlar om.

- Din förmåga att använda stor bokstav och punkt i olika texter.

- Din förmåga att känna till vokaler och konsonanter.

- Din förmåga att känna till substantiv, verb och adjektiv.

- Din förmåga att behärska enkla stavningsregler tex. j-ljudet, å-ljudet, och ng-ljudet.

Undervisning

Du kommer att få träna ORDKUNSKAP, utöka ditt ordförråd och din ordförståelse.

Du kommer att få träna SPRÅKLÄRA, där du lär dig att använda språkets verktyg.

Du kommer att få träna SKRIVNING, där du utvecklar din förmåga att skriva berättelser.

Du kommer att få träna på LÄSFÖRSTÅELSE genom att läsa texter, diskutera, reflektera och svara på frågor.

Övergripande mål ur Lgr 11

Långsiktiga mål ur syftet för ämnet

Konkretisering ur det centrala innehållet för ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3