Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Läsdax 2 kap 8

Skapad 2017-08-18 23:23 i Söderskolan Flen
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Nu ska vi ut och resa! Häng med i svängarna. Vi ska både resa runt hela jorden och resa i tiden.

Innehåll

UNDERVISNINGEN

Du ska få läsa och skriva både med andra och på egen hand. Din lärare går igenom nya moment som du sedan får arbeta med själv eller tillsammans med kompisar. Vi kommer också att leka, dramatisera, titta på kartor, se film och göra bilder till texter. 

 

Elevens mål

● Du ska vara med och prata om berättelserna vi läser.Du ska pröva att både svara på frågor och ställa egna frågor. Du ska tala om vad du själv tycker och tänker kring det vi pratar om.

● Du ska visa att du kan använda dig av olika sätt att läsa, till exempel att göra bokstävernas ljud, att känna igen hur några ord ser ut och att känna igen om samma ord står flera gånger i texten. Du ska läsa utan att haka upp dig på varje mening.

● Du ska visa att du kan skriva texter genom att härma. Du sätter punkt och gör stor bokstav på rätt ställe.

● Du ska visa att du förstår vad allitteration är och pröva att allitterera själv.

● Du ska visa att du kan sökläsa efter namn i en text.

● Du ska visa att du kan återberätta en text med hjälp av stödord.

● Du ska visa att du kan skriva en text och sedan försöka förbättra den med hjälp av tips från en kompis

BEDÖMNING

Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att:

● delta i samtal och uttrycka åsikter om texter

● ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt

● skriva texter efter modell

● allitterera

● sökläsa

● återberätta en text med hjälp av stödord

● bearbeta text med hjälp av tips från en kompis.

Din lärare kommer att markera i matrisen hur du utvecklat förmågorna samt ge dig tips om hur du kan arbeta vidare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO SvA
LPP Läsdax 2 kap 8

Matris för bedömning i ämnet svenska

Nivå 1
Nivå 2
Hur du kan arbeta vidare
Samtala
Samtalar och uttrycker någon åsikt.
Samtalar gärna och uttrycker åsikter.
Läsa
Läser med flyt. Sökläser och hittar några namn.
Läser med flyt och förståelse. Sökläser och hittar snabbt namn.
Skriva
Skriver enkel text efter modell.
Skriver text efter modell.
Språk
Allittererar på ett enkelt sätt.
Allittererar på ett utvecklat sätt.
Övrigt
Återberättar en text på ett enkelt sätt med hjälp av stödord. Bearbetar egen text och gör någon förbättring.
Återberättar en text på ett utvecklat sätt med hjälp av stödord. Bearbetar egen text och gör märkbara förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: