👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rättigheter på Stigen

Skapad 2017-08-19 09:00 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Förskola
I början av terminen kommer vi att starta upp med ett tema som vi kallar för "barns rättigheter på Stigen".

Innehåll


Mål:

-Vi vill att varje barn på Stigen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur, rädd (rädsla).
-Vi vill att varje barn på Stigen ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.
-Vi vill att varje barn på Stigen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

Hur kommer vi att arbeta?:

Genom olika uttrycksformer såsom:

-skapande
-lek och rörelse
-sång och musik
-drama 
-läsa sagor

Vi kommer även att arbeta med barnkonventionen och göra olika övningar utifrån innehållet i barnkonventionen samt introducera EQ-dockorna.


Syfte:

Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra. Att kunna hantera sina känslor är en avgörande faktor för hur vi fungerar tillsammans med andra människor och hur vi handskas med konflikter. Vi vill med temat öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016