👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht 17

Skapad 2017-08-19 09:22 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Teknikarbete med fokus på enkla mekanismer och rörliga delar
Grundskola 6 Teknik
Under första halvan av höstterminen kommer vi att arbeta med teknik. Du kommer att få lära dig mer om de enkla mekanismerna, hävstången, lutande planet, kilen, hjulet, skruven och blocket/taljan. Du kommer att få arbeta praktiskt genom att använda några av de enkla mekanismerna i ett konstruktionsarbete. När du konstruerar (bygger) kommer du att pröva och ompröva för att utveckla och förbättra din konstruktion. Ditt praktiska arbete ska du även dokumentera med bland annat skisser, bilder och text. Du kommer också få resonera kring hur några föremål i samhället har förändrats och utvecklats över tid samt få förståelse för hur olika delar samverkar för att ett tekniskt föremål ska fungera.

Innehåll

Innehåll 
Genom olika arbetssätt kommer du att lära dig mer om:

 • vad ett tekniskt system är och var de finns i vardagen
 • hur vardagliga tekniska föremål är uppbyggda och fungerar 
 • dokumentation av tekniskt konstruktionsarbete (ritning, modell, skiss)
 • teknikens arbetssätt och kunstruktionsarbete
 • enkla mekanismer (hjulet, hävstången, lutande planet, kilen, skruven, blocket/taljan)

Elevinflytande

Efter presentation av arbetsområdets innehåll fick elverna komma med idéer och förslag på hur de ville arbeta med området samt hur de ville presentera arbetsuppgifter och bli bedömda. Eleverna och läraren diskuterade kring arbetsområdet tillsammans och kom fram till följande arbetssätt.  

Arbetssätt

Film, genomgångar och praktiska övningar 
Eleverna kommer ha diskussioner utifrån genomgångar och filmer. DE kommer även att läsa texter och arbeta med faktauppgifter enskilt eller med den som sitter bredvid. Dessutom kommer eleverna lära sig mer om de enkla mekanismerna genom praktiska övningar. 

Teknikens arbetssätt
Eleverna kommer att arbeta praktiskt genom att konstruera rörliga djurmodeller. Detta arbete ska dokumenteras med skisser, modeller och text där eleverna beskriver hur de har tänkt kring konstruktionsarbetet och hur de har prövat och omprövat. 

Digitala quiz
Olika digitala quiz (Socrative och Kahoot) ger en bild av elevernas kunskap vilket lägger grunden för vidare arbete och ev repetition. Denna kontinuerliga kunskapsöversikt ska fungera som en väckarklocka för både lärare och elever och underlätta den kontinuerliga planeringen. 

Presentera kunskap genom text
När vi arbetar med vardagsuppfinningar och vardagliga föremål ska eleverna söka information om bakgrunden och historien bakom uppfinningen. Eleverna ska även försöka beskriva hur föremålet fungerar och varför förklara varför just den uppfinningen har uppfunnits och hur den påverkar vardagen, samhället och miljön.  

Visa kunskap om tekniken som du har lärt dig
Genom en avslutningsuppgift får du möjlighet att visa vad du hur lärt dig under teknikarbetet.  

Bedömning

Du ska kunna:
- omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
- konstruera, pröva, ompröva och dokumentera ett tekniskt rörligt föremål.
- resonera kring varför en viss uppfinning har uppfunnits (drivkraften) och hur denna har påverkat individen, samhället och miljön.
- beskriva hur enkla delar samverkar för att ett tekniskt föremål ska fungera. 

Du bedöms genom:
- samtal och diskussioner
- dokumentation och konstruktionsarbete av rörligt föremål
- arbete om vardagsföremål
- avslutningsuppgift

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:
- I ditt fakta- och arbetshäfte/pärm
- Med digitala redskap - Class room

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik ht 17

Konstruktionsarbete - rörliga djur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra arbete
Du konstruerar ett rörligt djur genom att pröva olika idéer.
Du konstruerar ett rörligt djur genom att pröva och ompröva olika idéer.
Du konstruerar ett rörligt djur genom att systematiskt pröva och ompröva olika idéer.
Formulera & välja alternativ
Under arbetet kommer du med idéer som kan leda arbetet framåt.
Under arbetet kommer du med idéer som ibland leder arbetet framåt.
Under arbetet kommer du med idéer som leder arbetet framåt och förbättrar föremålet.
Dokumentation
Du gör en enkel skiss med bild eller text. I ett dokument på Class room skriver du om något av de lösningar och val som du har gjort under konstruktionsarbetet.
Du gör en skiss med bild och text. I ett dokument på Class room skriver du om de lösningar och val som du har gjort under konstruktionsarbetet.
Du gör en detaljrik skiss med bild och text. I ett dokument på Class room skriver du om de lösningar och val som du gjort samt beskriver varför du har gjort dessa val i ditt konstruktionsarbete.

Grupparbete med teknisk lösning samt enskild avslutningsuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Du ska kunna ge exempel på en teknisk lösning som finns i vardagen och kunna förklara hur några delar samverkar (samarbetar) för att den tekniska lösningen ska fungera.
Du ska kunna förklara vad en teknisk lösning är och ge exempel på en teknisk lösning som finns i vardagen. Du ska kunna förklara hur några delar samverkar (samarbetar) för att den tekniska lösningen ska fungera.
Du ska kunna förklara vad en teknisk lösning är och ge olika exempel på en teknisk lösning som finns i vardagen. Du ska kunna förklara hur några delar samverkar (samarbetar) för att den tekniska lösningen ska fungera och kunna ge exempel på andra tekniska lösningar som fungerar på liknande sätt.
Förändringar över tid, fördelar och nackdelar
Du kan berätta hur några föremål har förändrats (utvecklats) under åren. Dessutom kan du berätta om ett föremåls fördelar eller nackdelar för individen, miljön eller samhället.
Du kan berätta hur några föremål har förändrats (utvecklats) under åren. Dessutom kan du berätta om ett föremåls fördelar och nackdelar för individen, miljön eller samhället.
Du kan berätta hur några föremål har förändrats (utvecklats) under åren. Dessutom kan du berätta om ett föremåls fördelar och nackdelar för individen, miljön och samhället.