👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-08-19 12:17 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 Matematik
Vi lär känna talen 1-5, sambandet mellan antal och tal, tallinjen och jämför antal med tecken.

Innehåll

 

Bedömning:
Du kommer att bedömas formativt under lektionstid på det arbete du utför i dina uppgifter skriftliga såväl som muntliga. Du får ett skriftligt test efter avslutad Lpp.

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • genom prov

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
v.34-37

v. 34 Talen 1-10: introduktion, film, berättelse, talkort, klossar, sång "tio små indianer", klapplek, arb.bok 6-9

v. 35 Tallinjen och talen 1 och 0: berättelser, kasta tärning, film, lab. material, arn. bok 10-17

v. 36 Talen 2 och 3, matematiska begrepp: film, berättelse,  fingerlek, lab. material, lek-bilda par,  

arb. bok s. 18-37 

v. 37 Skriftligt test: Favorit matematik, mitt lärande s.4-7, problemlösning: Sallys hinderbana arb. bok sid. 40-41

 

Språkmål:
Jag förstår och använder begreppen.

 

Begreppslista:

siffra

tal

antal

räkneord

fler

färre

lika många

större än

mindre än

tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Talen 0-3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Talen 0-10
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan: - Sambandet mellan antal och tal inom talområdet 0-10 - talen 0-5 på en tallinje. - skriva siffrorna 0-5 - ramsräkna upp till 20 räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 0-3.
Du har visat att du kan mer: - Sambandet mellan antal och tal inom talområdet 0-20 - talen 0-10 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 0-10.
Likhetstecknets betydelse
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan: - Är lika med; 2 = 2
Du har visat att du kan mer: - Är lika med; 1 + 2 = 3 + 0
Större än, mindre än, lika många
Jämföra tal med hjälp av tecken. Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan: - mindre än och större än < >. - Är större än 3 > 1 - Är mindre än 1< 3
Du har visat att du kan mer: - mindre än och större än < >. - Är större än 7 > 6 - Är mindre än 8 < 18