👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 2

Skapad 2017-08-19 12:29 i Figeholmskolan Oskarshamn
Beskrivning av vad vi kommer arbeta med på idrotten under läsåret 2016/2017
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva samt vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Under läsåret kommer vi arbeta först och främst med elevernas grundmotorik och grundformerna; springa, hoppa, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, balansera, kasta, fånga, rulla. Detta tränar vi på genom olika lekar, spel och aktiviteter.


Vi kommer prova på olika bollspel och lära oss spelens regler, hänsynstagande och samarbete.

Vi kommer träna på och lära oss olika begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Vi kommer lära oss namnen på olika redskap och använda oss av dem i undervisningen.

Vi tränar på att röra oss i takt till musik och vi kommer även att träna på traditionella dans och jullekar.


Vi samtalar och reflekterar kring våra lektioner och vad vi lär oss.

Vi lär oss om vad Allemansrätten säger att man får och inte får göra i naturen.

Vi tränar på att åka skridskor då tillfälle ges under vinterhalvåret.

Vi deltar i Skojoggen.

Vi besöker simhallen 1g/termin och stämmer av elevernas  simförmåga.

Friidrott och orientering är några ämnen vi kommer arbeta mer med under vårterminen

Visa vad du lärt dig

Eleven kommer att få visa sina kunskaper genom:

-Att vara aktiv på lektionerna och delta i de övningar, lekar och sporter som vi tränar på.

-Att kunna lyssna och följa instruktioner så att eleven kan delta på ett säkert sätt både när det gäller eleven själv och klasskamraterna.

-Att kunna  ta hänsyn till andra och kunna samarbeta med andra både i liten och stor grupp.

-Att kunna följa instruktioner och regler vid lekar och i olika spel

-Att muntligt visa vad du lärt dig om Allemansrätten

Bedömningen sker kontinuerligt under hela terminen 

Tidsram

Läsåret HT 2017/ VT 2018

Bedömning

Bedömningar görs kontinuerligt under läsåret men redovisas en gång per termin i matrisen för idrott under fliken kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3