Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer?

Skapad 2017-08-19 13:03 i Mörarps skola Helsingborg
Ett arbetsområde om demokrati och regler.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vem bestämmer och hur går det till i en demokrati?

Under det här temat kommer vi lära oss mer om: - hur beslutsprocessen ser ut i en demokrati? - vilka regler vi har? - varför de finns? - hur det skulle se ut om regler inte fanns?

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Vi lever i en demokrati och skolan ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Frågor vi ska fördjupa oss i är:

* Vem bestämmer?
* Vad är en demokrati?
* Hur fattas beslut i en demokrati?

* Varför har vi regler i skolan?

* Vad har barn för rättigheter i skolan?

 

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att titta på filmer från UR som heter "Vem bestämmer?" och på Lilla aktuellt. Vi kommer att läsa texter som handlar om barns rättigheter. Vi kommer också att diskutera hur vi ska göra så att alla ska trivas och må bra samt skapa klassens trivselregler. Eleverna ska rita och måla om trivsel. Eleverna kommer även att rösta. De ska välja ut sina representanter till elevråd och matråd. Vi kommer att ha klassråd samt matråd i klassen. Klassens representanter i elevrådet och matrådet kommer att berätta om deras möten.

Detta ska bedömmas:

* Du ska delta aktivt i samtal om normer och regler i vardagen.
* Du ska förklara dina egna ställningstaganden och lyssna på vad andra säger.
* Du ska dessutom kunna respektera andras åsikter. 
* Du ska förstå och förklara vad ordet demokrati innebär.
* Du ska förstå hur beslut fattas i ett demokratiskt samhälle, som i till exempel skolan.
* Du ska kunna kommunicera med hjälp av bilder.
* Du ska veta hur möten, exempelvis ett klassråd brukar organiseras och genomföras.

* Du ska vara medveten om att det är demokrati när vi röstar om något i klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: