Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och samband

Skapad 2017-08-19 13:56 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Kursen ger dig möjlighet till fördjupapde kunskaper om mönster och samband . Även utan några förkunskaper om mönster och samband kommer vi att träna upp förmågan att se inne hur mönster, talföljder, talserier har en regelmässighet. En regelmässighet som även gör att du kan räkna ut fortsättningen på t ex en talföljd. Detta har du nytta av andra ämnen i skolan och i vardagen utanför skolan. Helt enkelt handlar det om att kunna räkna ut, föreställa sig vad som kommer att hända efter det man vet från början.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker löpande under diskussioner, enskilt, i grupper och skriftligt t ex under arbetet med att lösa uppgifter, problem och formativa test. Eleverna får förutom min bedömning även kamratbedömning, självbedömning som ökar progressionen under kursen.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att präglas av återkommande problemlösninguppgifter där alla förmågorna tränas. I träningen kommer rutinmässiga uppgifter att ges som hemuppgifter för inlämning på Unikum; lärloggen under matematikämnet. Epa-metoden kommer att vara en av standard-modellerna för att få så många som möjligt i klassen aktiva och få träna sitt matematiska språk. Epa är en förkortning för att eleven först jobbar enskilt med en uppgift/problem, därefter gäller det att parvis prata om hur man vill lösa uppgiften och slutligen diskuterar hela gruppen. Oftast gör vi så att en grupp blir ansvarig för att inför klassen redovisa vad man kommit fram till. Jag betonar att det är viktigt att man fördelat redovisningen inom gruppen så att alla är med. Även att man kontrollerat inom att alla inom gruppen kan helheten för lösningen. Det innebär att de som kan uppgiften är ansvariga för att försöka hjälpa de som inte kan. Och omvänt att de som inte kan skall försöka formulera frågor steg för steg till förståelse.

 

 

 

Under kursen kommer följande kunskapskrav att bedömas. Målsättningen är att forlöpande, minst två gånger under kursen, kunna ge en bedömning i dessa kunskapskrav:

 

 

Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 
Använda matematiska begrepp
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Uttrycksformer & begreppens relation
 
Välja och använda matematiska metoder
 
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: