👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ER - Mu år 1 - rytmik

Skapad 2017-08-19 14:02 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola F Musik
Innehåll och mål för Rytmikundervisningen i år 1.

Innehåll

Rytmik - inlärning av musik genom rörelse

Rytmik är en helhetspedagogik som arbetar med människan fysiskt, känslomässigt och intellektuellt. Det är en rytmiklärare från Kulturskolan som håller i rytmikundervisningen. 

 Mål

  • Ge en positiv upplevelse av musik genom sång, dans, rörelse och spel på instrument. Att lära barnen känna musiken i kroppen.
  • Att skapa. Ta vara på barnens vilja och energi att fantisera och skapa. Aktivt använda skaparkraften som uttrycksmedel.
  • Lära sig fungera i grupp. Att både kunna följa och leda, visa hänsyn, ha tålamod och respektera varandra.

  

Vi arbetar mot våra mål genom

  •  Musikaliska teman: puls, tempo, rytm, paus, kontraster, nyanser, taktarter, tonhöjd, dynamik, melodi, karaktärer, improvisation, notvärden, period och form.
  • Rörelseteman: motorik, dans, kroppsmedvetenhet, balans, hållning, avspänning, koordination, improvisation.
  • Allmänna teman: lyssna, se, känna, samarbete, hänsyn, koncentration, reaktion, uttrycksförmåga, kreativitet, fantasi.

 

Undervisningsmaterial 

 Piano, rytminstrument, musikanläggning och redskap t.ex. sjalar och bollar.

 

Bedömning

Bedömnining görs fortlöpande under lektionerna

Se bedömning i Musikmatris.