Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för år 2

Skapad 2017-08-19 14:23 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig 

 • läsa elevnära och bekanta texter med flyt
 • använda skiljetecken på rätt sätt ( punkt, frågetecken och utropstecken)
 • berätta och skriva så att innehåll och handling tydligt framgår 
 • lyssna aktivt och återberätta i olika samtalssituationer

Så här ska vi arbeta

Vi övar oss att:

 • skriva och formulera enkla texter 
 • använda skiljetecken på rätt sätt
 • regelbundet skriva fritt och att skriva texter med ett givet tema
 • stava till vanliga ord som vi ofta använder och en del vanliga ljudstridiga ord
 • berätta med en röd tråd
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • läsa och förstå texter
 • läsa högt för en vuxen i skolan flera gånger i veckan

 

Vi kommer att arbeta med:

 • läsförståelse
 • lästräning
 • samtal och diskussioner
 • olika skrivövningar
 • högläsning
 • kamratbedömning

Du kommer att bli bedömd genom:

 • hur du skriver i  t.ex. "skriva fritt"-boken, faktatexter etc. 
 • observationer och samtal
 • högläsning
 • läsförståelseövningar
 • hur du löser en skriftlig/muntlig instruktion

Du kommer också själv att få bedöma hur du tycker att du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: