Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5

Skapad 2017-08-19 15:20 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Eleverna får under året tillfälle att prova på friidrott, orientering, friluftsliv, rörelser till musik, redskapsgymnasitik, lekar och spel både inne och ute,simning samt skridskoåkning. Vi kommer b la samtala om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, förebyggande av skador, t ex vikten av uppvärmning.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Källa:okänd

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du ska utveckla din förmåga att:
* delta i lekar, spel och idrotter.
* orientera
* anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter

*röra dig till musik
* att  beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • delta i olika aktiviteter, spel och idrotter
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
 • förhålla sig till och följa regler samt visa hänsyn till andra.
 • orientera  
 • beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter
 • förstå vad allemansrätten innebär
 • röra dig till musik

 

Jag kommer bedöma dina förmågor fortlöpande under lektionstid.

Undervisning och arbetsformer

Du ska under året få tillfälle att prova på friidrott, orientering, friluftsliv, rörelser till musik, redskapsgymnasitik, lekar och spel både inne och ute, simning samt skridskoåkning. Vi kommer b la samtala om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, förebyggande av skador, kost och hälsa.

Vi kommer att ha undervisning både inom- och utomhus.

Se kopplingarna till läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: