Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skelett och muskler

Skapad 2017-08-19 15:31 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Ett kortare arbete om skelettet och musklerna som presenteras av eleven i en faktatext.
Grundskola 5 – 6 Svenska Biologi Svenska som andraspråk
Ett kort arbete kring kroppen - skelettet och musklerna.

Innehåll

 

Projekt Kroppen

Biologi
Syftet med projektet är att du ska ges möjlighet att träna förmågor för att bli säkrare på att ta tlll dig information och dela med dig din kunskap och åsikter (läsa faktatexter, se på film och samtala med andra) som rör hälsa och kroppen. Du ska även träna att förstå och använda begrepp och samband som rör hälsa och kroppen.

Svenska
Syftet är att du ska ges möjlighet träna på att skriva olika texter, denna gång faktatext. Du ska också ges möjlighet att träna dig att samtala, lyssna och dela med dig av dina kunskaper, åsikter på ett bra sätt.

Undervisningen
Du kommer att

 • att ta del av genomgångar, lyssna/läsa texter, se på film, samtala om hälsa och kroppen (främst skelett och muskler och varför det är viktigt att röra på sig)
 • att ta del av viktiga upptäckter genom historien som lett till förbättrade villkor för människan
 • att ta del av hur du skriver faktatexter

Material
Filmer:
www.ur.se "Uppdrag kroppen - skelett och muskler" ca 14:33 min
www.sli.se "Vi lär oss om: Skelett och muskler" ca 12 min

Böcker:
Puls Människan (ljusgrön) s14-17
Puls Människan (mörkgrön) s 22-27

Bedömningsuppgifter
Inlämning av faktatext (skelett, Röntgen, muskler) torsdag 31/8
Samtal kring hälsa och kroppen onsdag 30/8

Kunskapskrav
Se nedan

Uppgifter

 • Inlämning av faktatext

 • Samtal om hälsa och kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: