Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6

Skapad 2017-08-19 16:03 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Kemi
I detta område kommer vi att arbeta med Bohrs atommodell, syror och baser samt kemiska reaktioner.

Matriser

Ke
Kunskapskrav Kemi år 6

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemi i naturen
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö, hälsa och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö, hälsa och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö, hälsa och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: