Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 4-6 Sverige År 07

Skapad 2017-08-19 17:29 i Viktoriaskolan Grundskolor
Sveriges Natur- och kulturlandskap.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Du får lära dig Sveriges geografi, om landskap, orter, berg, hav och vatten. Du får lära dig om hur kartan är uppbyggd med färger, symboler och skala. Du får göra fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap. Du kommer att få samla in och göra mätningar av geografisk data utifrån tex åldersfördelning, befolkning. Du får samtala om och arbeta med hur val och prioriteringar i vardagen påverkar miljön. Du kommer att få använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Innehåll

Syfte (övergripande färdigheter)

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 •  utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Förmågor att utveckla inom detta område:

 • ha kunskaper om natur- och kulturlandskap
 • föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • beskriver samband mellan natur- och kultur- landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • kunna använda geografiska begrepp 
 • kunna använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
 • resonera om olika källors användbarhet. 

 

Centralt innehåll (Vad):

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll (Hur):

 

Kunskapskrav = Bedömning

I dina arbeten kommer vi titta på din förmåga att: 

 • ha kunskap om Sveriges, namngeografi, lägen och storlekar
 • använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
 • beskriva samband mellan natur- och kultur- landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • ha kunskap om Sveriges natur- och kulturlandskap processen bakom dem, samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • kunna använda geografiska begrepp. 

Matriser

Ge
Geografi år 4 -6 Sverige.

Geografi år 4-6 Sverige.

Nivå E
Nivå C
Nivå A
kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap processen bakom dem, samt deras utmärkande drag och utbredning.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om Sveriges natur och kulturlandskap. Hur det påverkar människor och natur.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om Sveriges natur och kulturlandskap. Hur det påverkar människor och natur.
Du kan på ett väl uteklat sätt berätta om Sveriges natur och kulturlandskap. Hur det påverkar människor och natur.
beskriva samband mellan natur- och kultur- landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett väl utecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett gmycket bra sätt.
använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
visa kunskap om Sveriges, namngeografi, lägen och storlekar
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Ny aspekt
resonerar kring frågor som rör hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge väl utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: