👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en slöjdpåse

Skapad 2017-08-19 18:24 i Söderskolan Flen
Sy Slöjdpåse för förvaring av slöjdalster i skolan.
Grundskola 4 Slöjd
Slöjdpåse åk 4 Du skall nu sy en slöjdpåse för förvara av dina slöjdprojekt. Påsen används i skolan under kommande år. Du skall välja tyg och sedan ska du dekorerar din påse med dina initialer.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll årskurs 4-6

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • Formge: genom att välja färg på påsen, hur namnet skall se ut, rita efter rutor  och sy fast dem på en geometrisk form
 • följa muntliga instruktioner,
 • dokumentera ditt arbete och kommentera arbetsprocessen i en utvärdering.
 • använda tidigare inlärda kunskaper, symaskinssömnad, mäta, 
 • utvalda slöjdord som: arbetsinstruktioner, nåla, mätsticka, efterstygn, stjälkstygn, kedjestygn och säkerhetsnål,

Undervisning

 • Du kommer att träna dina färdigheter på symaskinssömnad.
 • Du kommer att träna på att trä och spola tråd på symaskinen.
 • Du kommer att träna på ämnesspecifika ord.
 • Du kommer att träna på att följa och läsa både muntliga och skrivna instruktioner.
 • Under arbetets gång ska du dokumentera och reflektera kring ditt arbete och din inlärning.
 • När påsen är klar kommer du att utvärdera ditt arbete och din process.

Redovisning

Genom färdigt resultat, Praktiskt arbete på lektionerna samt att dokumentationen görs i en skriftlig utvärdering och varje lektion i en loggbok.

Uppgifter

 • Arbetsbeskrivning Slöjdpåse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris

F
E
C
A
Krav 1.
Framställa föremål
Du har svårt att skapa enkla saker i olika material utifrån instruktioner
Du kan med hjälp av instruktioner skapa enkla saker i olika material på ett delvis noggrant sätt
Du kan noggrant skapa enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner
Du kan mycket noggrant skapa enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner
Krav 2.
Utveckla idéer
Du har svårt att bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se och bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se ut och bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se ut och i utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se ut med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Krav 3.
Redskap/verktyg och säkerhet
Du behöver mycket hjälp med att välja verktyg, redskap och maskiner och kan inte använda dem på ett säkert sätt i slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete
Krav 4.
Överväga olika lösningar
Du har svårt att välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar inte dina val
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett enkelt sätt
ja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett utvecklat sätt
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett välutvecklat sätt
Krav 5.
Kreativitet och utveckling
Du har svårt att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du letar upp själv
Krav 6.
Arbetsprocessen
Du behöver mycket hjälp med att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt
Du ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt
Krav 7.
Reflektionsförmåga
Du har svårt att ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Krav 8.
Estetisk förmåga
Du har svårt att förstå vad olika föremål kan berätta. Du har svårt att diskuterar om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.