👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

chapitre 1 V. 34-36 HT 2017 åk 8 franska

Skapad 2017-08-19 19:47 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Länder Länder och verb relaterade till arbetserfarenhet hos ungdomar Tidsutrryck, datrum och årtal + Grammatik demonstrativa pronomen passé composé av -ER verb repetera verben :être, avoir,aller, -er verb, vouloir, pouvoir, faire repetera futurum med aller repetera possessiva pronomen med genitiv repetera prepositioner vid länder ljud eu pour BLEU
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Kunna nämna vilka länder man har besökt Berätta vad man har för erfarenhet av tex barnpassning Prata om datum och årtal

Innehåll

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

Genomförande

Arbetsgång. arbeta med chapitre 1

Examinationstillfälle  v. 37 fredagen den 15 september

Bedömning Jag kommer bedöma Contrôle 1

 

Koppla till läroplanen. (Vad)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9