Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ekonomi

Skapad 2017-08-20 08:26 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om pengar. Det kan handla om ekonomin för en person, för en familj eller för ett helt land.

Ekonomi handlar om hur man tjänar pengar, var de kommer ifrån, och vad pengarna används till.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
Du ska förstå hur samhällets ekonomi fungerar.
Du ska förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp

Innehåll

Ekonomiska begrepp.
Pengars betydelse, både för individen och för samhället.
Hushållets ekonomi, vilka vanliga inkomster och utgifter som finns.
Samhällets ekonomi, inkomster, skatter och utgifter.
Vad är en budget, hur och varför gör man en budget.

Genomförande

Vi ska arbeta med olika ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd med hjälp av exempel.
Vi kommer att titta på hur samhällets ekonomi fungerar, och vilken betydelse skatter har och vad vi får för skattepengar genom
exempel från verkligheten.
Du ska delta i diskussioner om ekonomiska frågor.
Du ska undersöka och reflektera kring vad i vårt samhälle som är beroende av skattepengar.
Du ska fundera över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle.
Du ska lära dig hur man kan göra en budget för ett hushåll.

Redovisning

Du ska lära dig ekonomiska begrepp för att sedan kunna använda dem i diskussioner om ekonomi.
Du ska hitta på ett hushåll/en familj och göra en budget för deras ekonomi.
Du ska kunna se samband mellan familjens ekonomi och den offentliga ekonomin.

 

Centrala begrepp:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi

E
C
A
Förmåga: analysera
Du visar att du har grundläggande kunskaper om ekonomi. Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar (t.ex. skatt) och beskriver då enkla samband inom ekonomi. (Exempel på samband kan vara mellan inkomst och utgift).
Du visar att du har goda kunskaper om ekonomi. Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar (t.ex. skatt) och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom ekonomi.(Exempel på samband kan vara mellan inkomst och utgift).
Du visar att du har mycket goda kunskaper om ekonomi. Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar (t.ex. skatt) och beskriver då komplexa samband inom ekonomi.(Exempel på samband kan vara mellan inkomst och utgift).
Förmåga: tolka och reflektera
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer (konsumtion) samt dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (fattigdom eller arbetslöshet.)
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer (konsumtion) samt dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (fattigdom eller arbetslöshet)
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer (konsumtion) samt dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (fattigdom eller arbetslöshet)
Förmåga: kommunicera
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. (T.ex. hur man kan välja att konsumera eller spara sina egna pengar)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med förhållandevis komplexa resonemang och med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. (T.ex. hur man kan välja att konsumera eller spara sina egna pengar)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med komplexa resonemang och med välutvecklade och väl underbyggda argument.(T.ex. hur man kan välja att konsumera eller spara sina egna pengar)
Förmåga: söka och samla information
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor (t.ex. insändare, hemsidor, böcker, uppslagsverk etc.) på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. (t.ex. utifrån vad som är fakta och värderingar.)
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor (t.ex. insändare, hemsidor, böcker, uppslagsverk etc.) på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. (t.ex. utifrån vad som är fakta och värderingar.)
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor (t.ex. insändare, hemsidor, böcker, uppslagsverk etc.) på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. (t.ex. utifrån vad som är fakta och värderingar.)
Förmåga: begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt i dina beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: