👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande ellära åk 7

Skapad 2017-08-20 10:16 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 Fysik
Elektricitet får lampor, telefoner, spel, brödrostar och väldigt många andra saker att fungera. Men själva elektriciteten syns inte. Den har varken någon färg eller form och den låter sällan. Det vi ser är mest sladdar, kontakter och uttag. Trots att vi inte kan se elektriciteten är vi idag helt beroende av den.

Innehåll

Grundläggande ellära 

Årskurs 7 2017/2018

Lärobok: Fysik (Spektrum): sid 40 - 73

Mål för elev

Du får lära dig :

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans.
 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man undviker olyckor.

Innehåll

Arbetsområdet avser ellärans grunder med begrepp som t.ex:

 • Sambandet mellan spänning, ström och resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel ström, spänning och resistans.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Genomförande

Vi arbetar med elektricitet under tre veckor. På lektionerna har vi laborationer, demonstrationer, genomgångar och övningar. Arbetsområdet avslutas med skriftligt prov.

Bedömning

  1. Du skall utföra laborationer i grupp och kunna samarbeta kring enklare experiment utifrån en beskrivning.
  2. Du ska kunna förklara begrepp och samband som rör ellärans grunder vid ett skriftligt prov samt vid övningar under lektionerna.

Kursplanemål

 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Ord/begrepp som Du måste kunna för betyget E:

- atom, proton, elektron

- statisk elektricitet, elektrisk spänning, elektrisk krets, ström, volt, ampere, ledare, isolator,

-kopplingsschema, seriekoppling, resistans, 

-säkring, propp, skyddsjordning, jordfelsbrytare

- ge exempel på olika energiformer som elektrisk energi kan omvandlas till

 

Matriser

Fy
Kopia av Kunskapsmatris för fysik

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
2
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.