👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP ht -17 Samhällskunskap - Individer och gemenskaper

Skapad 2017-08-20 11:11 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde i samhällskunskap som handlar om individer och gemenskaper.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Ett arbetsområde i samhällskunskap som handlar om hur Sveriges befolkning är sammansatt, var du som individ befinner dig i vår befolkning och hur välfärdssamhället är till för att hålla ihop vår befolkning i en gemenskap.

Innehåll

PP ht-17 Samhällskunskap – Individer och gemenskaper

Hur är Sveriges befolkning sammansatt?

Vad är ett välfärdssamhälle?

Var befinner du dig i befolkningen och på vilket sätt tar du del av välfärdssamhället?

 

Övergripande samhällskunskapsmål för arbetsområdet enligt Lgr11

  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
  • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

 

Ur det centrala innehållet för samhällskunskap åk 7-9 Lgr11

Individer och gemenskaper

 

Förmåga du tränar

Kopplat till kunskapskrav för bedömning

Konkretisering

I detta arbetsområde:

Undersöka och

beskriva

Kunna undersöka och beskriva samhällets strukturer och samband inom och mellan dessa

Hur är Sveriges befolkning sammansatt?

 

Hur har befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 150 åren?

 

Hur är befolkningen utspridd över Sverige?

 

På vilka olika sätt kan man dela in befolkningen?

 

Vad är välfärdssystemet?

 

Hur fungerar välfärdssystemet?

 

Vilka grupper av befolkningen tillhör du och dina kamrater?

 

Vilka delar av välfärdssystemet tar du del av?

 

Använda och förstå begrepp och modeller

 

Kunna förstå och använda rätt begrepp och modeller när du talar, lyssnar, läser eller skriver.

Centrala ord- och begrepp för detta arbetsområde ligger i classroom.

 

Vad visar landets befolkningspyramid?

Resonera

Kunna resonera om hur olika faktorer gör att individer och samhälle påverkar varandra.

På vilka olika sätt påverkar sociala-, ekonomiska-, etniska-, geografiska och åldersmässiga faktorer?

Vilken betydelse har könsroller och sexuell identitet för dina möjligheter i samhället?

 

 

 

 

                            

 Tidsplan

 

Tisdag 2x 35 min

Onsdag 100 min

Fredag 70 min

33

 

 

Intro: Om Sveriges befolkning: mängd och geografisk spridning

 

34

Att tolka en demografisk pyramid

Läxa: 3 centrala ord och begrepp, se classroom och google calender

Olika grupper i samhället

Olika gruppers förutsättningar i samhället utifrån socio-ekonomiska faktorer, ålder, kön etc.

Så fungerar välfärdssystemet: syfte, finansiering, rättigheter och skyldigheter.

 

35

Välfärdssystemet forts

Läxa: centrala ord och begrepp, se classroom och google calender.

Invandring och integration

Triathlon

36

Läxa centrala ord och begrepp, se classroom och google calender.

Test på de centrala ord och begrepp vi har haft i läxa de senaste tisdagarna.

Övning - Resonera.

Inlämningsuppgift

som görs under lektionstid och lämnas in i slutet av lektionen. Baserat på onsdagens övning i att resonera.

 

 

 

 

 

Arbetssätt: genomgångar, diskussionsövningar, film, texter och bilder som läggs ut i samhällskunskap – classroom

Bedömningsunderlag

  • Du deltar aktivt på lektionerna genom att lyssna, delta och bearbeta muntliga och skriftliga arbetsuppgifter, ställa frågor och försöka besvara.
  • Test tisdag v 36 då du visar dina förmåga att kunna förstå och använda rätt centrala ord- och begrepp.
  • Inlämningsuppgift som du gör på fredagen v 36, där du visar din förmåga att resonera.

Bedömningsmatris med förmågor kopplade till kunskapskraven hittar du i Unikum: PP ht-17 Samhällskunskap - Individer och gemenskaper.

Matriser

Sh
Ht-17 Bedömningsmatris - Samhällskunskap - Individer och gemenskaper

Uppnår ej målen
E
C
A
Kunna beskriva
Med hjälp av faktakunskaper kan du beskriva samband.
Du har grundläggande kunskaper om hur befolknings- och välfärdsstrukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan dessa.
Du har goda kunskaper om hur befolknings- och välfärdsstrukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur befolknings- och välfärdsstrukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan dessa.
Använda och förstå
Använda och förstå centrala ord, begrepp och modeller när du talar, lyssnar, läser och skriver inom arbetsområdet.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra utifrån några olika faktorer. Ex. socio-ekonomiska faktorer, ålder, kön, etnicitet etc.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Ex socio-ekonomiska faktorer, ålder, kön, etnicitet etc.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.Ex. socio-ekonomiska faktorer, ålder, kön, etnicitet etc.