👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition & subtraktion

Skapad 2017-08-20 11:18 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar addition och subtraktion i talområdet 0-100

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Repetition av tiokompisar och repetition av tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Repetition av kommutativa lagen
 • Begreppen term + term = summa
 • Repetition av tiotalsövergång i subtraktion i talområdet 0-20
 • Begreppen term - term = differens
 • Repetition av talområdet 0-100
 • Tiotal och ental

 

 •  

    

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

VARFÖR?

 • Du ska bli säkrare på tiokompisarna så du inte behöver använda fingrarna när du räknar
 • Du ska förstå begreppet term + term = summa
 • Du ska bli säkrare och hitta strategier för att räkna subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Du ska förstå begreppet term - term = differens
 • Du ska kunna skillnaden på ental och tiotal 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: tiokompisar, kommutativalagen, term, summa, differens,  addition, subtraktion