Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New Wings 8 Project USA

Skapad 2017-08-20 11:54 i Ärentunaskolan Uppsala
Arbete om USA åk 8 New Wings
Grundskola F – 9 Engelska
Dags att lära sig lite mer om det stora landet i väster, om de 50 staterna och om människorna som bor där på andra sidan Atlanten i stjärnornas och drömmarnas land.

Innehåll

The Land of Stars and Dreams

 Tidsperiod: v.34-.43

Innehåll: Med hjälp av lärobokens texter och övningar bekantar vi oss först med landet. Vi får sedan besök av Katherine från universitetet i Berkely i Kalifornien och reflekterar tillsammans med henne över skillnader mellan att vara tonåring i USA respektive Sverige. Vi fortsätter sedan med att lära oss lite om hur landet är uppbyggt och om USA:s historia och avslutar med ett grupparbete i Power Point om de 50 staterna. När allt är klart ser vi på Forrest Gump tillsammans. Det kommer att vara läxor till tisdagar, framför allt i början av perioden.

Bedömning: Jag kommer att bedöma två uppgifter under arbetes gång, dels era reflektionstexter om skillnader mellan att växa upp i de två länderna och dels er muntliga förmåga i samband med grupparbetet. Mer detaljerad information om de båda uppgifterna kommer senare på separat utskick. Här nedan ser du matrisen för bedömningen.

 

Matriser

En
Kunskapskrav i Engelska - åk 7-9

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Bearbeta
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Samma krav som för C
Realia
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: