Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6

Skapad 2017-08-20 12:02 i Hovhultsskolan Uddevalla
Planering för engelska i år 6 som utgår från läromedlet Happy (workbook och textbook), film, fristående hörövningar, skrivuppgifter, talövningar och lekar.
Grundskola 6 Engelska
Detta är en planering för engelska i år 6 som utgår från läromedlet Happy 6 (workbook och textbook), film, fristående hörövningar, skrivuppgifter, tal&hörövningar samt lekar.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kommunikativ förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Informationshantering 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Begreppsförståelse

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Metakognitiv förmåga

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centrala innehåll

Arbetssätt och metod

Under läsårets gång kommer du att få utveckla dina kunskaper i läsförståelse, hörförståelse, skrivande och tal. Vi kommer att jobba med olika metoder så som läromedlet Happy, film, hörövningar, lekar, stenciler, läsförståelse i pappersform och digitalt, muntliga beskrivningar, diskussioner och samtal i mindre grupper. 

Du kommer med hjälp av läromedlet Happy 6 att få:

 • Läsa text, träna på uttal och intonation
 • Arbeta med grammatik, nya ord och fraser kopplade till boken
 • Göra läsförståelse- och skrivövningar kopplade till boken
 • Lyssna på dialoger och genom övningar i workbook visa att du förstår
 • Följa enkla muntliga och skriftliga instruktioner på engelska

Inför ett nytt kapitel kommer vi att arbeta med en läxa. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Kommunikativ förmåga

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Informationshantering

Utveckla dina kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna dig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Begreppsförståelse

Anpassa ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang. Ha tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Metakognitiv förmåga

Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

Du ska kunna:

 • Läsa och förstå engelsk text samt kunna kommentera innehållet 
 • Lyssna och förstå engelskt tal samt kunna kommentera innehållet
 • Förstå och agera utifrån muntliga och skriftliga instruktioner
 • Formulera dig skriftligt (i olika typer av texter så som brev/vykort, beskrivande texter, faktatexter)
 • Välja och använda texter från olika medier för att sedan kunna skriva en egen text
 • Bearbeta och förbättra egna texter
 • Tala och föra en dialog 
 • Använda strategier för att förbättra och underlätta lyssnande, läsning och samtal
 • Reflektera över och jämföra sammanhang och områden där engelska används

 

Dokumentation

Du kommer genom läxförhör kunna visa dina färdigheter. Varje kapitel i Happy kommer även att avslutas med ett mindre grammatiktest som avstämning. 

Du kommer att få visa dina kunskaper i läsförståelse, hörförståelse, tal och skrivande genom tester i materialet Thumbs Up.

Du kommer under lektionerna ha en möjlighet att visa på dina förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: