👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kartkunskap

Skapad 2017-08-20 12:10 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Grundskola 4 SO (år 1-3) Geografi
I det här arbetet får du bland annat lära dig att använda en atlas på ett effektivt sätt, vilket du har nytta av under hela din skolgång. Alla symbolerna på kartan, vad betyder de? Varför är det olika färger på kartan och hur kan du använda atlasen som hjälp i andra ämnen?

Innehåll

Mål ur kursplanen:

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna väderstrecken,
 • kunna hitta geografiska platser på en karta i atlasen genom att använda registret,
 • kunna färgers och symbolers betydelse i atlasen,
 • förstå att en karta är ritad i en viss skala och vad det betyder,
 • känna till hur du kan använda topografiska och tematiska kartor,
 • kunna använda ämnesspecifika ord

Undervisningen

På lektionerna kommer du:

 • arbeta med väderstrecken på olika träningsstenciler 
 • träna på att leta upp platser  i en atlas genom att söka i registret,
 • använda georafiska ord och begrepp,
 • söka svar på frågor om bl.a befolkning, odling, naturtyper och religioner genom att använda tematiska och topografiska kartor

Bedömning:

Du visar att du:

 • kan väderstrecken när du på kartan kan visa i vilket väderstreck en ort ligger i förhållande till en annan,
 • kan använda atlasens kartor genom att du kan hitta en geografisk plats 
 • kan kartans symboler och färger genom att visa vad  t. ex. en sjö, berg, stad eller kyrka är för sorts geografisk plats,
 • kan använda tematiska kartor genom att använda altasen för att kunna svara på en fråga om t. ex religioner eller befolkning i världen,
 • kan geografiska ord och begrepp genom att använda dem på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Geografi åk 4

Nivå 1
Inte tillräckligt
Nivå 2
Tillräckligt
Nivå 3
Mer än tillräckligt
Nivå 4
Väl genomfört
Naturresurser
 • Ge  4-6
Du känner till någon av de naturresurser vi har i Sverige.
Du känner till några av de naturresurser vi har i Sverige
Du känner till några av de naturresurser vi har i Sverige och på vilket sätt de är till nytta för oss
Du kan nämna flera naturresurser och kan detaljerat beskriva vilka olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
 • Ge  4-6
Du kan placera ut något landskap och stad eller vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ut de flesta landskap och ett urval städer och vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ut alla landskap och ett urval städer och vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ut alla landskap och ett större urval städer och vatten i Sverige på kartan.
Naturtyper
 • Ge  4-6
Du kan nämna en naturtyp i Sverige.
Du kan namnge alla våra naturtyper i Sverige och ange något kännetecken för alla.
Du kan namnge alla våra naturtyper i Sverige och beskriva dessa.
Du kan namnge alla våra naturtyper i Sverige samt göra jämförelser mellan dessa naturtyper.
Karta
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av vuxen/kamrat.
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register. Du kan berätta något om väderstrecken på kartan och kartans uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du kan på egen handanvända kartbokens rutsystem och register. Du visar att du förstår kartan och kartans uppbyggnad med väderstreck,naturtyper, färger och symboler.
Du kan på egen hand använda en kartbok som underlag för att söka fakta om omvärlden.
Analys
 • Ge
 • Ge
 • Ge
Du har svårt att göra jämförelser mellan olika landskap.
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan flera olika landskap.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan flera olika landskap samt dra slutsatser kring detta.
Befolkning
 • Ge  4-6
Du kan i stora drag berätta i vilka områden i Sverige det bor flest människor.
Du kan i stora drag berätta i vilka områden i Sverige det bor flest människor och ange orsaker till detta.
Du kan i stora drag berätta i vilka områden i Sverige det bor flest människor och ange orsaker till detta samt göra jämförelser historiskt.
Du kan i stora drag berätta i vilka områden i Sverige det bor flest människor och ange orsaker till detta och göra jämförelser historiskt. Du kan även beskriva konsekvenser kring detta.
Minoriteter
 • Ge  4-6
Du kan nämna någon minoritetsgrupp i Sverige.
Du kan nämna någon minoritetsgrupp i Sverige och berätta något om den gruppen.
Du känner till flera minoritetsgrupper i Sverige.
Du kan berätta om en minoritetsgrupp i Sverige och du känner till dess rättigheter.