👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1A, kapitel 1

Skapad 2017-08-20 12:25 i Bjäre skola Båstad
Ja, vad är egentligen skillnad på ett tal och en siffra? Vad är mönster och hur fungerar de? Matematik är mer än att bara räkna. Ibland kan matematik handla om att just inte räkna. Matematik är att tänka logiskt, att se mönster och samband. Du har nytta av att vara påhittig och klurig. Du får berätta, förklara och visa hur du tänker. En viktig del av matematiken är att vi lär av varandra, delar med oss av våra kunskaper och tankar. Du kommer att få lyssna på hur dina kamrater förklarar. Kom ihåg: VÅGA FRÅGA!
Grundskola 1 Matematik
Lusten att lära matematik hänger samman med att förstå. Du kommer att få berätta, förklara och visa hur du tänker. En viktig del av matematiken är att vi lär av varandra, delar med oss av våra tankar och kunskaper. Matematik är att tänka smart, att se mönster och samband. Du har nytta av att vara påhittig och klurig. Kom ihåg: VÅGA FRÅGA! Häng med, nu är vi kluriga tillsammans!

Innehåll

Lärande

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

- vara delaktig i genomgångar av pedagog

- övningar där du själv och dina kamrater "gör matematik"

- använda "plockisar" (konkret material) när du räknar och delar upp tal

- visa på miniwhitboard hur du tänker och resonerar

- lyssna på när dina kamrater förklarar hur de tänker och resonerar

- spela spel (tärning, papper och penna)

- lärspel på Ipaden

 - lära med film

- räkna i Primaboken

- arbeta i par - grupp och på egen hand

- repetition

- göra diagnosen

 Begrepp  att känna till:

siffror, före, efter, talraden 1-5, tal, antal, dela upp, lika många/lika mycket, likhetstecken, addition

 

Hur lär du dig bäst?

Fundera över:

När lär du dig bäst?

 

 Bedömning

Så här kommer ditt arbete att bedömas. 

Du kommer att få skatta dig själv med hjälp av matrisen nedan. Din lärare kommer sedan att visa den nivå du ligger på och vad som är ditt  nästa steg.

Bedömningen svarar på: 

- Du har förmågor/kunskaper i...

- Du behöver utveckla...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris för bedömning efter Prima matematik 1a kapitel 1

Novis - jag håller på att lära mig
Gesäll - jag kan en hel del
Mästare - jag har koll
Elevers ansvar och inflytande
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
Jag håller på att lära mig att ta ett personligt ansvar för mina studier och arbetsmiljö.
Jag kan ta ett personligt ansvar för mina studier och arbetsmiljö.
Jag har koll på hur jag tar ansvar för mina studier och arbetsmiljö.
Taluppfattning och tals användning
När jag ska skriva siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 visar jag att...
 • Ma   3
Jag håller på att lära mig skriva siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 på rätt sätt.
Jag kan skriva siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 på rätt sätt.
Jag har koll på hur man skriver siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 på rätt sätt.
Taluppfattning och tals användning
När jag ska räkna antal 1- 5 visar jag att...
 • Ma   3
Jag håller på att lära mig räkna antal mellan 1 och 5.
Jag kan räkna antal mellan 1 och 5.
Jag har koll när jag ska räkna antal mellan 1 och 5.
Taluppfattning och tals användning
När jag ska dela upp talen 2, 3, 4 och 5 på flera olika sätt visar jag att...
 • Ma   3
Jag håller på att lära mig hur jag ska dela upp talen 2, 3, 4 och 5 på flera olika sätt.
Jag kan dela upp talen 2, 3, 4 och 5 på flera olika sätt.
Jag har koll på hur jag kan dela upp talen 2, 3, 4 och 5 på flera olika sätt.
Algebra
När jag använder likhetstecknet visar jag att...
 • Ma   3
Jag håller på att lära mig hur jag använder likhetstecknet på rätt sätt.
Jag kan använda likhetstecknet på rätt sätt.
Jag har koll på hur jag använder likhetstecknet på rätt sätt.