👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Trä+Textil=sant! Svensgårdsskolan åk 9 Solstol med "Det"

Skapad 2017-08-20 12:26 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Allmän slöjdplanering för underlag till pp.
Grundskola 9 Slöjd
På slöjden ska vi lära oss: ¤ att tillverka ett slöjdföremål där vi kombinerar trä med textil samt digital teknik ¤ välja olika sätt att jobba praktiskt ¤ beskriva och reflektera över våra slöjdarbeten ¤ tolka våra arbeten.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Du ska tillverka en solstol efter given modelI.

Du kommer att kunna påverka designen både i trä och textildelen. När du haft båda dina terminer i slöjd monteras trä- och textildel ihop till din egen solstol.

Din stol ska sända ut en tydlig signal som säger något om dig som person -Vem är du? Du skissar fram en text eller symbol som du sedan överför med applikation, textiltryck eller annan teknik som du själv väljer.

Du ska i detta slöjdarbetet i åk 9 arbeta med att kombinera material och tekniker från båda slöjdarterna samt fundera ut en lösning på hur du kan designa en smart förvaring eller hjälpmedel för någon form av digital teknik, tex mobil, powerbank, hörlurar el liknande.

I arbetet ska slöjdens alla olika delar finnas med dvs idé, överväganden, framställning och värdering.

ARBETSGÅNG

Du kommer att få börja med att skissa din designade solstol med symbol/ text samt lösning för digital teknik på papper. Bestäm färg, form material, teknik.  Därefter börjar du arbeta med själva föremålet på trä. På textil börjar du arbeta med den textila delen med symbol/text och digital lösning. Du tillverkar nu din slöjdsak med din skiss som mall. I huvudsak är detta en kopiering av en solstols modell, var noggranna med mått annars kommer era bitar inte att passa. Sammanfogningen är viktig, risk att den annars går sönder om man inte fått en stabil sammansättning.

Du skriver logg/dagbok varje vecka i Classroom samt lämnar in till läraren. Kom ihåg att dokumentera med foto hela vägen från idé, skiss, övervägande, framställning och värdering.

När ditt solstolsarbete är klart sammanställer du din dokumentation och lämnar in i Classroom. Målet är att detta arbete ska vara klart före  vecka 20.

 

BEDÖMNING

 

 

 

Matriser

Sl
Träslöjden åk 7-9 Lgr11 reviderad 2017

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner**.
Du kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och delvis egna initiativ**.
Du kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och egna initiativ**.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt **med precision**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som du själv har sökt upp**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **enkla** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **utvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **välutvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen **bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **viss** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **relativt** god användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **god** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **enkla** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **utvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **välutvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.