👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mapp, Åk8

Skapad 2017-08-20 12:36 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser och målar konsthistoria och samtidskonst. Tema för din egenskapade samtida konstbild är maktförhållanden , identitet och sexualitet.
Grundskola 8 Bild
I detta område kommer vi arbeta med ett antal ismer ur konsthistorien. Vi kommer även arbeta med ett tema som eleven väljer själv. Arbetsområdet kommer avslutas med analysskrivning samt reflektion.

Innehåll

I detta område kommer vi arbeta med ett antal ismer ur konsthistorien. Vi kommer även arbeta med ett tema som eleven väljer själv. Arbetsområdet kommer avslutas med analysskrivning samt reflektion.

Centralt innehåll

Konkritesering av målen:

Du skall göra en mapp för att förvara dina bildarbeten i. Du väljer ett tema och en historisk konstform och mixar dessa. Skissa och måla ett eget utformat konstmotiv på mappen och skriv även ditt namn och klass så att det på något sätt passar ihop med bildmotivet.

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

1. INTRODUKTION

Gemensam genomgång av arbetsuppgiften och de tre delar av konsthistorian som igår. Du kommer få möjlighet att göra tolkningsövningar av varje ism mellan varje del i akvarell.

2. PLANERA/SKISSA/TÄNK - låt fantasin flöda.

Du skall skissa på ett bildmotiv till din mapp och väljer en konsthistorisk tidsepok (Impressionism, Expressionism, Popkonst) och ett tema (maktförhållanden, sexualitet,etnicitet) som är kopplat till en nutida (samtida) företeelse som är angeläget för dig. Använd även uttrycksmedel som känslor/tillstånd/sinnen som hjälp för att förtydliga verket. Din mapp skall även innehålla ditt namn och din klass. Dessa olika delar skall du kombinera i ett uttryck. Börja med att skissa eller fota. Föröver ditt motivet till mapp papperet genom ex. rutförstoring.

 

Tekniker du kan välja på är; Akryl, akvarell, blyerts eller collage.


3. FORSKA - ANALYSERA - REFLEKTERA
Fördjupa dina kunskaper om de konst-ismer och teman vi berört. Skriv en analys kring dina val. Analysschema finns. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När du arbetar med din mapp skall du visa tekniker du lärde dig i år 7. Beroende på vilken konstriktning du valt bör ditt namn och klass vara läsbart.

Du skall även visa att du behärskar det materialet som du har valt att fäglägga bilden med. Visa att du tex kan blanda färger och skugga.

När ditt arbete är färdigt skall du fota av lägga in det i din lärlogg under fliken Bild på Unikum. Du skall även göra en reflektion och analys av arbetet.

Arbetsätt:

Gemensam genomgång i helgrupp, teknik/materialgenomgång vid behov samt individuellt arbete. 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap; 

I uppgiften skall du försöka att kombinera bild och text så att det blir en enhet.

Det finns vissa ramar i uppgiften som skall följas dessa är att

- Namn och klass är korrekt textat.

- Du har ritat en bild på mappen. Du försöker att skapa ett sammanhang där vald konstform och ditt egna tema är mixat och har ett uttryck.

 - Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material ; färg, skuggning, perspektiv

Dina förmågor att hantera:

- Valt material. Både hur tekniskt kunnig du är med materialet tex kanske du kan skugga för att få volym i bilden, blanda färger eller jobba med nyansering av färger.

- Hur du hanterar verktygen kan vara penselteknik eller hur du hanterar blyertspennan eller färgpennor.

- Hur du klarar av tekniker som perspektiv och djupverkan i bilden.

 - Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder; kreativitet

- Elevens förmåga att utveckla egna ideer, finna lösningar så att bilden är anpassad efter syftet.

 - Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. ; reflektioner av arbetet.

- Din förmåga att kunna beskriva uttryck, innehåll och funktionen av uppgiften samt användning av ämnesspecifika begrepp. Dvs att du kan när du beskriver ditt arbete tex beskriva färger med termer som grundfärger, mättade, komplementfärger mm eller andra ord som grodperspektiv, skuggning, nyanser mm.

Slutredovisning:

- Du skall, när du är färdig med ditt arbete, fota av din mapp och lägga in den i lärloggen i UNIKUM. Du skall skriva din konstanalys i pages eller Word bifoga i lärloggen i fliken Bild.

 

Uppgifter

 • Konstbild åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
MAPP år 8

Centralt innehåll
E
C
A
Bildframställning
Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. **M**aterial och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocess
Eleven bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation och redovisning
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bildanalys och Reflektion
Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.