Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Lästema: Förföljaren

Skapad 2017-08-20 12:47 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 8 Svenska
"Hennes fingrar slöt sig om pepparsprejen. Tanken trummade i hennes huvud: Måste härifrån, måste härifrån. Hon rusade nerför trappan. Hallen. Ytterdörren. Hon stannade upp. Ett suddigt ansikte i det kupade dörrglaset." Vi läser Magnus Nordins spänningsberättelse "Förföljaren".

Innehåll

LÄSTEMA åk 8 – ”Förföljaren” av Magnus Nordin

Vi startar upp höstterminen med ett lästema i ämnet svenska.

Vi kommer att läsa boken Förföljaren av Magnus Nordin.

Eftersom alla läser samma bok kommer vi kunna ta del av varandras tankar och erfarenheter, lära oss se saker ur olika perspektiv. Förhoppningsvis kommer du att efter avslutat arbetsområde dels att bli en bättre läsare och dels att bli bättre på att uttrycka dig i både tal och skrift. Det är viktigt att man ger boken en chans och inte dömer ut den efter två-tre gångers läsning. Man ska kunna tycka och tänka om en bok även om den inte blir en favorit i bokhyllan.

 

LÄNKAR VIKTIGA DOKUMENT

VECKOPLANERING

BOKSAMTAL

 

INLEDNING

Arbetsområdet inleds med gemensamma reflektionsövningar och en kort låttext där vi tillsammans reflekterar kring textens budskap och tema. Det kommer förhoppningsvis att fungera som en hjälp när det är dags för dig att börja läsa ”Förföljaren”.  Efter det kommer vi att börja läsa Förföljaren.

Du kommer framförallt att läsa boken i skolan, men om du av någon anledning hamnar efter (ex. sjukdom, ledighet), ansvarar du själv för att läsa ikapp hemma. Det är jätteviktigt att du utnyttjar tiden varje gång det är läsning och att du har läst de sidor du ska enligt planeringen.

 

LÄSLOGG

Efter varje läsning i klassrummet ska du föra läslogg med med hjälp av frågor som din lärare kommer att ge dig. Dessa anteckningar är betygsgrundande och ska lämnas in på UNIKUM. Det är därför oerhört viktigt att du tar dig tid att svara på frågorna med fullständiga meningar, att du tänker efter och inte bara svarar med ja/nej eller en kort mening. Försök göra svaren innehållsrika och tänk i flera led. Alla frågor kommer mer eller mindre  att kräva tankeverksamhet och längre svar än bara en eller två meningar. Du ska motivera alla dina svar, försök få med vad du tänker och tycker och försök dra slutsatser, analysera och reflektera.

 

GRUPPDISKUSSION

Efter några kapitel kommer du att få sitta och diskutera vissa frågor i en mindre grupp. Gruppdiskussionerna är betygsgrundande och ska därför tas på största allvar. Sitter man helt tyst under diskussionerna kommer man inte kunna få minst E. Det är därför viktigt att du kommer väl förberedd och att du gjort dina reflektionsfrågor ordentligt.

En av gruppdiskussionerna kommer att handla om bedömning och hur man kan utveckla sina svar och sitt skrivande.

 

SKRIVUPPGIFT/SLUTUPPGIFT

Lästemat kommer att avslutas med att du ska arbeta med någon/några större skrivuppgifter. Du kommer då behöva ta hjälp av gruppdiskussionerna och din läslogg. Mer information kommer.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Kunskapskrav

Läsförståelse

Tolka och resonera

Samtala och diskutera

Muntliga redogörelser

 

Så här arbetar vi

 • Vi läser en del avsnitt gemensamt, andra individuellt.
 • Efter varje avsnitt ska du skriva i din läslogg, om det du läst.
 • Du får ge respons på en kamrats läslogg, och ta emot respons från en kamrat på din egen. Du får också respons av läraren. Med hjälp av responsen, kan du sedan förbättra nästa läslogg.
 • Vi går igenom hur man gör när man samtalar och diskuterar, samt tränar på det.
 • Repeterar vad som utmärker en muntlig redogörelse.

 

 Hur får du visa vad du lärt dig

 • Läsförståelsen och Tolka och resonera i läsloggen.
 • Läsförståelsen, Tolka och resonera och Samtala och diskutera i gruppsamtalen.
 • Samtala och diskutera och Muntliga redogörelser i en separat muntlig uppgift utifrån en okänd text.

 

   

 

 

Uppgifter

 • SV: Utveckla ett svar på en fråga

 • SV: Deckare. Skriv en fortsättning...

 • SV: Reflektionsfrågor del 1 Förföljaren (s. 38)

 • SV: Reflektionsfrågor del 2 Förföljaren (s. 88)

 • SV: Reflektionsfrågor del 3 Förföljaren (s. 123)

 • SV: Reflektionsfrågor del 4 Förföljaren (s. 181)

 • SV: Reflektionsfrågor del 5 Förföljaren (boken utläst)

 • SV: SLUTUPPGIFT Förföljaren

 • SV: Utveckla ett svar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läslogg Förföljaren

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: