Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinsäkerhet genom att sy ett enkelt fodral. Åk4 ht-17

Skapad 2017-08-20 13:23 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Eleverna får träna sig att använda symaskinen, genom att köra olika svåra banor på tyg. Trä symaskinen, spola undertråd, byta nål och klara av att ställa in de enklaste stygnen. Därefter tillverkar de ett enkelt fodral efter beskrivning.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska träna dig att använda symaskinen. Du lär dig trä över- och undertråd, spola, byta nål och ställa in enkla sömmar. Sedan kan du tillverka ett enkelt fodral med hjälp av en beskrivning. Självklart ska du göra arbetet personligt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

Du kommer att träna dig att använda symaskinen efter att vi haft genomgång. Du ska trä över- och undertråd, byta nål, spola undertråd, ställa in raksöm och sicksack.

Du fördjupar dina förmågor genom att tillverka ett personligt fodral efter en enkel beskrivning. Du planerar och utvärderar arbetet. Skriver loggbok efter varje arbetstillfälle

Bedömning

Jag som lärare kommer under arbetsprocessen att lyssna på dig, se dig arbeta och följa dina överväganden. Vi kommer även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.

Jag kommer att ta del av din dokumentation och redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: