👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska klass 4

Skapad 2017-08-20 13:44 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 Engelska
Eleverna ska genom olika övningar få tilltro till sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vi kommer utgå från läromedlet Good Stuff 4. Vi läser och bearbetar engelska texter tillsammans i helklass men också i olika arbetsgrupper. Digitala hjälpmedel kommer lyftas in i undervisningen som hjälpmedel men också som inspiration och motivation.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Lyssna på talad engelska och öva på att förstå.
 • Göra egna instruktioner och få instruktioner.
 • Intervjua varandra, berätta om varandra och andra.
 • Arbeta med ordlistor och översättningsprogram.
 • Presentera fakta i tal och skrift.
 • Jobba med att komma på hur man kan göra när språkkunskaperna inte räcker till

Centralt inehåll inom arbetsområdet:

 • Klara av enkal hörövningar..
 • Förstå enkla instruktioner.
 • Göra egna instrukltioner som någon annan förstår.
 • Berätta om någon som man har intervjuat.
 • Kunna hitta översättningar med hjälp av ordlistor och översättningsprogram.
 • En enkel redovisning av något man lärt sig.
 • Visar vilja att göra sig förstådd även när man inte är säker på de exakta orden.

Undervisning (arbetsformer och lärande):

 • Lyssna på talad engelska och öva på att förstå.
 • Göra egna instruktioner och få instruktioner.
 • Intervjua varandra, berätta om varandra och andra. 
 • Arbeta med ordlistor och översättningsprogram.
 • Presentera fakta i tal och skrift.
 • Jobba med att komma på hur man kan göra när språkkunskaperna inte räcker till

Bedömningar:

 • Klara av enkal hörövningar..
 • Förstå enkla instruktioner.
 • Göra egna instrukltioner som någon annan förstår.
 • Berätta om någon som man har intervjuat.
 • Kunna hitta översättningar med hjälp av ordlistor och översättningsprogram.
 • En enkel redovisning av något man lärt sig.
 • Visar vilja att göra sig förstådd även när man inte är säker på de exakta orden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6