Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Textskrivning

Skapad 2017-08-20 14:32 i Kvibilleskolan Halmstad
Berättande och återberättande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska
Texter har olika skrivregler. Dessa skrivregler ska vi gå igenom noga innan du själv ska sätta dig ner och skriva en egen text. Vi arbetar med exempeltexter i helklass, i par och enskilt. Samt lär oss grunderna för de olika texterna i vårt läromedel Zick Zack. Åk 4 följer läromedlet Zick Zack åk 4 och åk 5 följer läromedlet Zick Zack åk 5. När det blir dags att skriva en egen text så har du tillgång till en skrivmall som stöd. Vi kommer att ha ett inlämningsdatum och du lämnar in din text digitalt via unikum.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer arbeta enligt cirkelmodellen och den arbetsbok vi kommer att följa är Zick Zack skrivrummet (Sv böcker för åk 4 & 5)

Du kommer få: 

-Träna på att plocka ut satsdelar i exempeltexter.

-Träna på att skriva olika texter med dess specifika skrivregler.

-Träna på att ge och ta emot feedback på de skriftliga texterna.

Bedömning

Följande punkter tittar vi på när vi bedömer din text:

 • Skriver du texten med en "röd tråd". (Med det menar vi att du inte hoppar fram och tillbaka i tidsordning)
 • Hur du beskriver personer och platser.
 • Innehåller texten de skrivregler som den aktuella texttypen kräver.
 • Följs de allmänna skrivreglerna.
 • Formatet. (Har du följt de instruktioner du fått. )

Uppgifter

 • Inlämning av fantasy text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: