👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska -Läsning åk 5

Skapad 2017-08-20 14:45 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Under HT-17 kommer eleverna att ha läsläxor till fredagarna. Läsläxorna kommer att förhöras muntligt genom par alt gruppläsning och skriftligt genom diagnoser. Inför varje ny läx-omgång får eleverna reda på vilka av sidorna som de ska träna att läsa ”extra mycket på." I elevernas låne-exemplar av Varg nosar och jagar” ska det finnas en lapp med datum och läx-sidor. Vi hoppas att ni kommer att stötta arbetet hemifrån genom att lyssna och ställa frågor på den lästa texten. Vi ser fram emot en termin med mycket läsning.

Innehåll

Vi kommer träna vårt arbetsminne när vi tar oss ann boken Varg nosar och jagar. Eleverna kommer arbeta med boken i grupp eller i par på fredagens SV lektion.  Vissa lektioner tar vi hjälpmedlet Inläsningstjänst till hjälp när vi ska söka information och vi kommer vi arbeta med läsdiagnoser. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6