Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska -Läsförståelse åk 4

Skapad 2017-08-20 15:09 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer under HT-17 arbeta med läromedlet Gul läsförståelse. Eleverna kommer ha en text i läxa som de ska läsa hemma innan fredagens Sv pass. Texten kommer vi sen arbeta med i grupp eller parvis. Eleverna ska läsa texten för varandra och hitta svaren på frågorna. Passen kan se olika ut men fokus ska ligga på att få eleverna att förstå vad det är de läser med hjälp av bild och ord.

Innehåll

Eleverna ska läsa veckans text för varandra och hitta svaren på frågorna. Passen kan se olika ut men fokus ska ligga på att få eleverna att förstå vad det är de läser med hjälp av bild och ord. Vi kommer träna på den svenska gramatiken då eleverna får träna på att plocka ut substantiv, adjektiv och verb från veckans text. Det digitala hjälpmedlet inläsningstjänst kommer vi också använda oss av.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
    Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: