Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Ordkunskap åk 6

Skapad 2017-08-20 15:41 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering för veckans ordkunskap i åk 6
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Detta är en planering som bygger på veckans ordkunskap i åk 6.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Kommunikativ förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Informationshantering

söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

 

 

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med veckans ord i helklass. Dels med hjälp av boken men också andra texter som t.ex i So/No som ni ska tolka och förstå.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Kommunikativ förmåga 

formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Informationshantering

söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Nu vi är klara med detta ska du kunna:

 • Kunna stava till vanligt förekommande ord
 • Veta innebörden av de nya orden och kunna använda dessa i rätt sammanhang.

Dokumentation

Vi har alltid gemensam genomgång av orden sedan arbetar du självständigt i din bok. Vi kommer även att arbeta mycket med ord och begrepp i So/No ämnena. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: