Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en tygkasse!

Skapad 2017-08-20 15:52 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vi ska arbeta med maskinsömnad och återbruk av textil eller andra material ur ett hållbarhetsperspektiv.
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Vi arbetar med temat återbruk. Du ska sy en tygkasse som du kan ha när du handlar istället för att köpa plastkassar. Kassen skall ett personligt textilt uttryck. Du arbetar med färg och form i egna skisser. Du kopplar ditt arbete till en miljöaspekt med tanke på hur du kan påverka miljön positivt i samhället. Googla och sök inspiration på t ex: textilt återbruk, slöjd textil, www.365sakerattslöjda, recycle art, mm.

Innehåll

Syfte

 • Att utveckla din kreativitet och skapande förmåga
 • Att bli mer miljömedveten. 
 • Kunna arbeta självständigt med hjälp av en instruktion.
 • Hantera symaskinen.
 • Kunna ge kassen ett textilt uttryck.

 

Så här ska vi arbeta

1. Du ska följa en skriftlig instruktion på att sy en tygkasse.

2. Du gör skisser och formger ditt arbete.

4. Du ritar mönster och väljer tyg eller tar med nåt hemifrån.

5. Du framställer ditt slöjdarbete på symaskinen med hjälp av en instruktion och ger kassen ett textilt uttryck med tygtryck, applikation eller broderi.

6. Du lämnar in din tygkasse för bedömning tillsammans med Din skriftliga Utvärdering.

I utvärderingen skriver och berättar du om ditt färdiga arbete med de "slöjdord" som beskriver vad du har gjort (slöjdspecifika begrepp) samt motiverar vilka olika val som du gjort.

I utvärderingen ska du ha med följande:

- Hur du tänkt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

- Göra en beskrivning av kassen och hur du framställde den samt använda dig av slöjdspecifika begrepp. 

- Hur påverkades resultatet utifrån dina val av material och teknik?

- Vad har du lärt dig? Hade du kunnat gjort något annorlunda?

- Hur har du tänkt utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

- Ta en bild på ditt arbete och infoga den i utvärderingen.

 

Tänk på att arbeta koncentrerat och noga för att utveckla din arbetsprocess. Försök också att arbeta så självständigt som möjligt utifrån arbetsbeskrivningen och de instruktioner du får.

Lycka till!

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • Kan utveckla en idé till färdigt slöjdarbete med hjälp av dina samlade kunskaper.
 • Kan använda symaskinens funktioner anpassat till material och uppgift.
 • Använd din kreativitet och gör kassen personlig!
 • Till vilken grad du visar ansvar, tar initiativ för att driva arbetet framåt och utmanar dig själv.
 • Kan arbeta självständigt!
 • Hur väl du i din dokumentation kan presentera och motivera dina val, arbetsgång, insats och resultat.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 8-9 Att sy en tygkasse!

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Skapa slöjdföremål!
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap och maskiner.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Inspiration och idéer. Förmåga att visa sin kreativitet!
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att använda slöjdens arbetsprocess som driver arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdöme och dokumentera arbetsprocessen.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och med handledning.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Ny aspekt
Tolka och ge ett textilt uttryck
Kunna ge arbetet ett personligt textilt uttryck med handledning och idéer från läraren.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer och ge arbetet ett personligt textilt uttryck med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.Kan ge slöjdarbetet ett personligt textilt uttryck
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: