👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-08-20 16:05 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Hållfasta konstruktioner, teknik förr och nu
Grundskola 5 Teknik
Vi ska inleda teknikundervisningen med att fundera över hur man bäst skapar en hållbar konstruktion - vilka byggnadssätt är bäst och vilka material är bäst att använda?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du jämför och resonerar kring för- och nackdelar med olika byggnadssätt och material samt hur du kan beskriva hur någon/några tekniska system har utvecklats och vilka för- och nackdelar det finns med dessa förändringar. 

Jag bedömer också hur du skissar och dokumenterar arbetet med att bygga en bro/ett hus.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få möjlighet att förstå man gör hållfasta konstruktioner, vilka material och former som är bra till olika saker. Du ska få fundera ut några egna idéer och lösningar och sedan prova dem.

Du ska också få fundera över hur tekniken har utvecklats och hur det påverkat människan.

Vi kommer t ex att jobba med att konstruera en bro till en leksaksbil. Först ska vi rita en skiss och skriva en förklarande text. Vi kommer sedan att ha lite olika material att välja mellan, din uppgift blir att fundera över hur det blir mest stabilt och håller för bilen.

Vi ska också fundera över hur någon teknisk "pryl" har utvecklats och vilka för- och nackdelar det finns med detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6