Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STRÖMSSKOLANS Grund-PP

Skapad 2017-08-20 16:33 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola F – 6
Skriv en intresseväckare för eleven om arbetsområdet. Här kan du också lägga till bild.

Innehåll

Syftet med undervisningen är (Presentera förmågan, skrivs i du-form)

Tala om syftet/varför

 • att du ska utveckla dina kunskaper om ..... och dina förmågor att ......

Varför? (Kunskapskrav skrivs i du-form)

Tala om vilket kunskapskrav vi jobbar långsiktigt emot

Det här vill vi att du ska lära dig (Konkretiserade mål)

Skriv ned tydligt vad eleverna ska kunna i t.ex en punktlista och/eller vilken/vilka förmågor som kommer utvecklas i en berättande text.

Detta kommer undervisningen att innehålla (Centralt innehåll)

Hämta från Centralt innehåll

Undervisningens upplägg (Hur?)

Vi kommer att arbeta med ............ ämnesöverskridande i ämnena ......  Där kommer vi tillsammans att utforska ....... och framställa texter och bilder, skapa egna avbilder av ....... mm. Vi kommer jobba enskilt, grupper mm

 • Filmer om .....
 • Sånger om .......
 • Läsa sagor om .......
 • Söka och skriva en enkel faktatext om ........
 • Skriva berättande texter som är kopplade till ........
 • Skapande arbete.
 • mm

Det här ska bedömas

Formativt

Använd t.ex en eller flera av följande punkter

 • Din förmåga att skriva enkla faktatexter, där du använder dig av ämnesspecifika ord.
 • Hur väl du kan berätta om ......
 • Din förmåga att berätta om .........
 • Hur väl du kan berätta om ........
 • Din förmåga att skriva en berättande text, med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Din förmåga att förklara hur .....
 • Din förmåga att leta reda på fakta om ........
 • Din förmåga att skriva texter med läslig handstil och/eller på ipad/dator.

Summativt

 • Prov i slutet av arbetsområdet
 • Diagnoser under arbetsområdets gång

Underlag för bedömning

En matris som är elevvänlig och visar progression.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: