👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes NO 2017

Skapad 2017-08-20 16:33 i Stadsskogenskolan Alingsås
Ett arbetsområde inom området natur och samhälle. Fokus kommer att ligga på fotosyntesen, olika näringskedjor och näringsvävar. Hur människan påverkar och påverkas av naturen kommer också att beröras.
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Var kommer vår energi ifrån? Varför är blad gröna? Vilka är våra vanligaste träd? Vad har de betytt för oss genom historien? Dessa frågor kommer du att få svar på under vårt temaarbete i biologi.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Du kommer under arbetet att få:

* lyssna på genomgångar

* titta på filmer och ha en diskussion kring dessa

* läsa faktatexter i biologiboken samt skapa och svara på frågor som du och dina kamrater gör utifrån texterna.

* Arbeta med fotosyntesen- titta på hur blad fungerar och undersöka blad ute

* arbeta i uteklassrummet/ göra fältstudier

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

* din förmåga att använda biologins och kemins begrepp i samband med fotosyntes

* din förmåga att genomföra undersökningar som redovisas i bild och text

* din förmåga att se samband i naturen och utföra fältstudier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Bi Ke
Fotosyntes och livscykler

Den här bedömningsmatrisen är uppbyggd i en stigande skala.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar- fältstudier
 • Bi  A 6
Du kan göra enkla fältstudier. Där du följer instruktioner och vågar söka kunskap utomhus. Du kan göra enkla dokumentationer med text och bild.
Du kan göra enkla fältstudier. Där du följer instruktioner och kan dra enkla slutsatser och ställa frågor utifrån den kunskap du har. Du kan göra tydliga dokumentationer med text och bild.
Du kan göra enkla fältstudier. Där du följer instruktioner och kan dra enkla slutsatser och ställa frågor utifrån den kunskap du har. Du kan göra utförliga dokumentationer med text och och bild.
Samband
 • Bi  A 6
Du kan till viss del beskriva en näringskedja som människan är beroende av och du kan ge något exempel på hur människan kan påverka denna.
Du kan beskriva en kortare näringskedja som människan är beroende av och du kan ge några exempel på hur människan kan påverka denna.
Du kan med säkerhet beskriva en längre näringskedja som människan är beroende av och du kan ge flera exempel på hur människan kan påverka denna.
Fotosyntes- begreppslig förmåga
 • Bi  A 6
 • Ke  A 6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vatten och luft och koppla det till naturliga förlopp såsom fotosyntes. Du känner till de kemiska begreppen såsom H2O och CO2.
Du kan berätta om vatten och luft och koppla det till naturliga förlopp såsom fotosyntes på ett tydligt sätt. Du använder dig ibland av de kemiska begreppen såsom H2O och CO2.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om vatten och luft och koppla det till naturliga förlopp såsom fotosyntes. Du använder dig mesta dels av de kemiska begreppen såsom H2O och CO2.
Träd- historisk betydelse
Du kan några av våra vanligaste träd och kan berätta något om hur vi eller djuren kan eller har historiskt haft fördel av dessa.
Du kan flera av våra vanligaste träd och kan berätta om hur vi eller djuren kan eller har historiskt haft fördel av dessa.
Du kan de flesta av våra vanligaste träd och kan berätta utförligt om hur vi eller djuren kan eller har historiskt haft fördel av dessa.