Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gissa mitt intresse...

Skapad 2017-08-20 16:37 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Slöjd
Genom att återvinna en gammal ram skapar du en ny som presenterar en person och dess intresse.

Innehåll

Arbetsområde

Du kommer arbeta med att återanvända ramar och skapa en ny ram som berättar vilket intresse en person har.

Undervisning

Lektion 1:

 • Intro slöjd år 8 och säkerhet i träslöjden
 • Genomgång av återbruksarbetet.
 • Eleverna får enskilt skriva intressen på lappar, vi samlar in och visar ett exempel på tankekarta på tavlan.
 • Eleverna får öva själva på att göra en tankekarta i grupp.

Lektion 2:

 • Du får dra en lapp för ram och en för intresse.
 • Gör din egna tankekarta.
 • Ramen ska ytbehandlas, den ska kunna gå att hänga upp, minst tre detaljer ska förknippas med intresset. Det ska framgå av ramen vilket intresse det är!
 • Vilken/Vilka färg/färger, form/former, detaljer tänker du på när du tänker på intresset.
 • Tänk hårt och mjukt material.
 • Om du vill så gör du en skiss utifrån tankekartan som du kan utgå från i ditt arbete.

Lektion 3:

 • Arbeta med ramen.

Lektion 4:

 • Arbeta med ramen.
 • Redovisning ska förberedas.

Lektion 5:

 • Redovisning.

Redovisning

Sker muntligt utifrån stödfrågor. Liten grupp med båda lärarna närvarande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Thunmanskolan slöjd åk 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
Tillvägagångssätt
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till dina val
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till dina val
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till dina val
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet med hjälp av läraren och inspirationsmaterial hitta ett arbete som passar dig
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial eller egna idéer som du själv har sökt upp
Kombinera
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med varandra med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Tolka
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: