Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2017-08-20 16:51 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska

I ämnet svenska kommer du att lära dig alfabetets alla bokstäver - vad de heter och hur de låter. Under terminen kommer du tillsammans med en skrivkompis att lära dig skriva ord/ meningar och berättelser på IPad. Du lästränar både individuellt och i mindre grupp. Med Läsfixarna kommer du att öva dig på att berätta, beskriva och förklara.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Så här ska vi arbeta:

 • Lästräning i mindre grupp.
 • Individuell läsning.
 • Högläsning.
 • Arbeta med alfabetets bokstäver digitalt.
 • Skriva olika slags texter på iPad, tillsammans med skrivkompis.
 • Bearbeta texter tillsammans.
 • Tala, berätta/återberätta, beskriva och förklara i olika sammanhang där Läsfixarna hjälper oss.

Detta bedömer vi:

 • Din läsförmåga och läsförståelse.
 • Din förmåga att kunna alla bokstävers ljud.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter på IPad.
 • Din förmåga att berätta, beskriva och förklara.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: