Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram, lägesmått, sannolikhet och kombinatorik ht-17

Skapad 2017-08-20 17:05 i Gantofta skola Helsingborg
Här i detta kapitel ska ni arbeta med diagram, avläsa och tolka diagram, hur man kan ljuga med statistik. Ni ska få lära er att använda olika sorters diagram. Kapitlet innehåller även olika lägesmått som typvärde och medelvärde. Sist i kapitlet kommer sannolikhet..
Grundskola 5 – 6 Matematik
Detta arbetsområde handlar om diagram och lägesmått. Du ska få lära dig om hur man avläser, tolkar och ritar olika sorters diagram. Du kommer också få lära dig hur man räknar ut typvärde, median och medelvärde. Du kommer att lära dig räkna med sannolikhet och kombinatorik.

Innehåll

 Mål

 • Kunna avläsa, tolka och rita olika diagram.
 • Kunna räkna ut typvärde, median och medelvärde.
 • Kunna förstå och räkna med sannolikhet.
 • Kunna lösa problem med kombinatorik.

Arbetsbeskrivning

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • Arbeta i med matteboken "Koll på Matematik 5B och 6A" utifrån dina behov. 
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp. 
 • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass.
 • Spela mattespel.
 • Göra diagnoser och collage med diagram.

Bedömning

Jag kommer bedöma att du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Bedömning sker utifrån de fem förmågorna i kursplanen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Diagram, lägesmått, sannolikhet och kombinatorik ht-17

Statistik år 6

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6   Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa av och tolka olika diagram
Du kan med hjälp läsa av och tolka olika sorters diagram på ett enkelt sätt.
Du kan självständigt läsa av och tolka flera olika sorters diagram på ett enkelt sätt.
Du kan läsa av och tolka flera olika sorters diagram på ett utvecklat sätt genom att dra egna slutsatser.
Rita och redovisa fakta i ett diagram utifrån en frekvenstabell
Du kan med hjälp samla in data, göra en frekvenstabell, rita och redovisa datan i ett diagram på ett enkelt sätt.
Du kan samla in data, göra en frekvenstabell, rita och redovisa datan i ett diagram på ett funktionellt sätt.
Du kan samla in data, göra en frekvenstabell, rita och redovisa datan i ett diagram på ett utvecklat sätt.
Räkna ut medelvärde
Du kan med hjälp ställa upp och beräkna medelvärde på ett enkelt sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett enkelt sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett utvecklat sätt.
Räkna ut typvärde
Du kan med hjälp tala om vilket som är typvärdet.
Du börjar självständigt kunna kan tala om vilket som är typvärdet.
Du kan tala om vilket som är typvärdet.
Sannolikhet
Du kan med hjälp resonera kring hur stor sannolikheten är i olika enklare situationer.
Du kan resonera kring hur stor sannolikheten är i olika enklare situationer.
Du kan med säkerhet resonera kring hur stor sannolikheten är i olika situationer.
Kombinatorik
Du kan med hjälp lösa problem med enklare prövning av möjliga kombinationer.
Du kan självständigt lösa problem med prövning av möjliga kombinationer.
Du kan med säkerhet ställa upp olika kombinationer för att lösa mer komplicerade problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: