Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansiktsproportioner

Skapad 2017-08-20 17:08 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Bild
Efter genomgången på hur ett ansikte ser ut ska du nu undersöka och teckna ditt eget ansikte så noggrant som möjligt. Tänk på att få proportionerna rätt! Använd ett A4-papper och börja med den ovala formen. Tänk ett ägg, så blir det bra! Jag delar ut ett häfte med mer detaljerad information.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Ansiktsproportioner

Matris

E
C
A
Bildspråk
Bildspråk: Du har ett enkelt bildspråk = Du har undersökt och tecknat ansiktet på ett enkelt sätt.
Bildspråk: Du har ett utvecklat bildspråk = Du har undersökt ansiktet noggrant och tecknat ansiktet på ett utvecklat sätt. Du har arbetat ganska väl med helhet och detaljer
Bildspråk: Välutvecklat bildspråk= Du har studerat ansiktet mycket noggrant och arbetat väl med karakteristiska ansiktsdrag. Man ser personens personlighet i bilden. Du har arbetat igenom din bild väl från detaljer till helhet.
Teknik
Teknik: I huvudsak fungerande teknik = Ditt ansikte har proportioner som stämmer någorlunda. Du har provat att arbeta med teknik och material för att få fram ansiktets volym och form. Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete. Det är delvis genomarbetat.
Teknik: Relativt väl fungerande teknik = Ditt ansikte har proportioner som stämmer ganska väl. Du har arbetat med teknik och material aktivt och provat dig fram för att få fram proportioner, volym, form och detaljer på det sätt du planerat. Du omprövar ditt arbete och bearbetar det för att göra ditt porträtt så likt som möjligt. Det är genomarbetat. Du arbetar ganska självständigt.
Teknik: Väl fungerande teknik = Ditt ansikte har proportioner som stämmer väl. Du har arbetat med teknik och material aktivt och provat dig fram för att få fram detaljer, helhet, volym och form så likt som möjligt. Ditt teknik är välutvecklad. Du har provat och omprövat dina idéer systematiskt, och varit mycket noggrann i ditt arbete. Du arbetar sjävständigt. Teckningen är mycket genomarbetad.
Arbetsprocess/loggbok
Arbetsprocess/loggbok: Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete. Du svarar enkelt på frågorna om ditt eget tecknande och arbetet med proportioner, volym och form. Du visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är enkla.)
Arbetsprocess/loggbok Du arbetar ganska självständigt. Du svarar utvecklat på frågorna om ditt eget tecknande och arbetet med proportioner, volym och form. Du visar på ganska komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är utvecklade.)
Arbetsprocess/loggbok: Du arbetar mycket självständigt Du svarar välutvecklat på frågorna om ditt eget tecknande och arbetet med proportioner, volym och form. Du visar på komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är välutvecklade)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: