Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Läsrummet åk 5

Skapad 2017-08-20 17:21 i Norrskolan Uddevalla
I Zick Zack Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter skrivna för olika syften och ändamål.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

Vi kommer att arbeta med olika typer texter för att elevernas läsupplevelse ska utmanas och utvecklas. 

I årskurs 5 handlar texterna om Medeltiden , Liv och död,  Bovar och banditer samt Natur och miljö.

Mål

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Innehåll

Undervisning

Vi ska arbeta med texter från läromedlet "Zick Zack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper. Vi möter bl.a. skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner.  Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp.  Vi läser texten gemensamt, enskilt eller i par. Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner och  frågor muntligt och skriftligt. De skriftliga frågorna finns i tre kategorier:
På raderna - svaret går att hitta i texten.
Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten.
Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

    Bedömning

     Dessa förmågor kommer att bedömas
     • förstå syftet med texten
     • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
     • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
     • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier
     • reflektera kring sin läsning.

 

 • Hur eleven ska få visa sina förmågor
 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

 

Uppgifter

 • Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: