Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsrummet- Zick Zack åk 5

Skapad 2017-08-20 17:33 i Härryda skola Härryda
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer använda oss utav läsrummet under hela läsår 2017/2018 för att öva på läsförståelse.

Innehåll

MÅL:

Under arbetsområdet ska eleverna få lära sig:

• att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga
ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter 

• att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad 

• läsa olika typer av texter med förståelse och 

• använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse 

• utveckla sitt ord- och begreppsförråd 

• att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

Hur undervisningen kommer att gå till

Före läsningen: Eleverna får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda interaktionsövningar – bildpromenader, ord- och begreppsövningar, värderingsövningar, fakta osv. 

• Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse). 

Efter läsningen: Eleverna får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar. 

•Eleverna läser böcker på egen hand och redovisar dem på olika sätt i en läsdagbok eller genom boksamtal. 

•Klassen läser gemensamma böcker och genomför olika typer av läsloggsuppgifter under läsningens gång. 

 

Dessa förmågor kommer att bedömas


• förstå syftet med texten
• med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
• kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter 

• välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier kring sin läsning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Läsrummet- Zick Zack åk 5

Ej uppnått
Når målet
Når målet med god marginal
Läsa med flyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Budskap och upplevelse
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: