👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ruffens planering

Skapad 2017-08-20 17:41 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
Vi i arbetslaget p Ruffen har diskuterat vad vi anser vara viktigast för barnen på avdelningen att få med sig från förskolan. Vi vill ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Vi vill uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Ovanstående text är lånad från förskolans läroplan och det är både vårt mål och vår vilja att barnen ska få tillgång till allt de behöver för sin fortsatta utveckling.

Innehåll

Vårt mål är enkelt uttryckt att barnen på sikt ska bli självständiga individer som litar på sin egen förmåga att lösa problem och olika klurigheter de ställs inför i den vardagliga verksamheten. Det kan vara en sådan sak som att ta fram en stol och kliva upp och plocka ner en mugg och ta sitt eget vatten när de är törstiga. Eller att plocka fram målarfärger och penslar samt att plocka undan efter sig efteråt. Simpelt för en vuxen, men en utmaning för barnen. 

Vi tror på barnens kompetens och inneboende förmåga till utveckling och kommer att stödja varje barn efter deras egna behov och förutsättningar. Den här planeringen gäller för alla barn utifrån deras nuvarande nivå av utveckling. Det betyder att ett litet barn kan få lära sig att ta av sin jacka och ställa bort sina skor när vi kommer in, tvätta sina händer, hitta sin plats vid matbordet och andra väsentliga företeelser. Medan att äldre barn kan få lära sig att själv bedöma vilka ytterkläder som krävs vid vilket väder samt klä på sig själv. Eller att få sopsortera och vara Miljöhjälte. 

Meningen är att det här planeringen ska kunna gälla det lilla barnet som just börjat på förskolan och sedan kunna följa barnet tills det börjar förskoleklass. Utvecklingen sker efterhand och vårt mål är som sagt självständiga individer som tror på sig själva, med gott självförtroende och bra självkänsla.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016